Rezultāts: Daugavpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu vērtēšana atsavināšanas vajadzībām

Publicēts
31.03.2016
31.03.2016
Pasūtītājs
Daugavpils novada dome (90009117568)
Uzvarētājs
AS Auditorfirma Invest-Rīga (4000030335771), SIA Eiroeksperts (40003650352), SIE Dzieti (42403010964)
Summa
41 999,99 EUR
Sludinājums
www.daugavpilsnovads.lv/iepirkumi...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 31/03/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Daugavpils novada dome, 90009117568

Pasta adrese

Rīgas ielā 2

Pilsēta / Novads

Daugavpils

Pasta indekss

LV5401

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Kornelija Gailīte

Tālruņa numurs

65476827

Faksa numurs

65476810

E-pasta adrese

kornelija.gailite@dnd.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.daugavpilsnovads.lv/

Pircēja profila adrese (URL): http://www.daugavpilsnovads.lv/iepirkumi

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: Pašvaldības iestāde
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita: Valsts pārvalde

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Daugavpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu vērtēšana atsavināšanas vajadzībām

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV005

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Daugavpils novada pagastos

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

41999,99

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
79419000-4

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

41999.99 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

DND 2015/13

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Daugavpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma vērtēšana atsavināšanas vajadzībām

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

10/09/2015 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

4

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

AS Auditorfirma Invest-Rīga, 4000030335771

Pasta adrese

Pulkveža Brieža iela 19

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67220320

Faksa numurs

67320180

E-pasts

Invest-Rīga@Invest-Riga.lv

Vispārējā interneta adrese:

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA Eiroeksperts, 40003650352

Pasta adrese

Kr.Valdemāra iela 20-9

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67365999

Faksa numurs

67240683

E-pasts

birojs@eiroeksperts.lv

Vispārējā interneta adrese:

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIE Dzieti, 42403010964

Pasta adrese

Raiņa iela 35a

Pilsēta / novads

Rēzekne

Pasta indekss

4601

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29421097

Faksa numurs

64625738

E-pasts

dzieti@inbox.lv

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 41999.99    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 41999.99    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildus adreses un kontakpersonas

Pamatojums vairāku uzvarētāju izvēlei

iepirkuma priekšmēts ir vispārīgās vienošanās slēgšana ar 3 pretenrentiem par nekustama īpašuma vērtēšanu , atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.

Avots: pvs.iub.gov.lv