Rezultāts: Latvijas kā tūrisma galamērķa popularizēšana ASV, publicējot reklāmu ikgadējā sporta izdevumā The official Year book of New York Knicks 2015-2016

Publicēts
07.12.2015
07.12.2015
Pasūtītājs
Tūrisma attīstības valsts aģentūra (90000431840)
Uzvarētājs
Professional Sports Publications (5053812)
Summa
13 000,00 EUR
Sludinājums
www.tava.gov.lv/lv/iepirkumi...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 07/12/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Tūrisma attīstības valsts aģentūra, 90000431840
Pasta adrese: Brīvības iela 55
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1519 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Guntis Kozinda Tālruņa numurs: 67229945
E-pasta adrese: info@latvia.travel Faksa numurs: 67358128
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.tava.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.tava.gov.lv/lv/iepirkumi

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Latvijas kā tūrisma galamērķa popularizēšana ASV, publicējot reklāmu ikgadējā sporta izdevumā The official Year book of New York Knicks 2015-2016

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 13
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: ASV

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


13000

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
79341400-0

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

13000 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

TAVA 2015/91/ERAF

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Latvijas kā tūrisma galamērķa popularizēšana ASV, publicējot reklāmu ikgadējā sporta izdevumā The official YeaR book of New York Knicks
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
30/09/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Professional Sports Publications, 5053812

Pasta adrese: 570 Elmont Road

Pilsēta/Novads: Elmont, NY

Pasta indekss: NY 11003

Valsts: Amerikas Savienotās Valstis

E-pasta adrese: knichols@pspsports.com

Tālruņa numurs: 516 740 8402

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 13000    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 13000    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. ERAF, Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana" 2.3.1.1.2.apakšaktivitātes „Latvijas kā tūrisma galamērķa konkurētspējas stiprināšana ārējos tirgos” projektu "Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana" (projekta id.nr 2DP/2.3.1.1.2./10/IPIA/LIAA/002)

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv