Rezultāts: Bauskas novada pašvaldības nekustamo īpašumu vērtēšana atsavināšanas vajadzībām

Publicēts
18.08.2015
18.08.2015
Pasūtītājs
Bauskas novada administrācija (90009116223)
Uzvarētājs
Akciju sabiedrība "Auditorfirma Invest-Rīga" (40003035771), SIA „LATIO” (41703000843), SIA „DZIETI” (42403010964)
Summa
41 999,99 EUR
Sludinājums
www.bauska.lv/lv/pasvaldiba/iepirku...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 18/08/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Bauskas novada administrācija, 90009116223
Pasta adrese: Uzvaras iela 1
Pilsēta/Novads: Bauska Pasta indekss: LV 3901 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Andris Rācenis Tālruņa numurs: 63963971
E-pasta adrese: andris.racenis@bauska.lv Faksa numurs: 63924522
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.bauska.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.bauska.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi/bauskas-novada-administracija

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Bauskas novada pašvaldības nekustamo īpašumu vērtēšana atsavināšanas vajadzībām

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV009
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 11
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Bauskas novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Bauskas novada pašvaldības nekustamo īpašumu vērtēšana atsavināšanas vajadzībām

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
79419000-4

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

41999.99 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

BNA 2015/026

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Vispārīgā vienošanās Nr.BNA 2015/026 Bauskas novada pašvaldības nekustamo īpašumu vērtēšana atsavināšanas vajadzībām
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
16/07/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
4
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Akciju sabiedrība "Auditorfirma Invest-Rīga", 40003035771

Pasta adrese: Pulkveža Brieža iela 19

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1010

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: Invest-Riga@Invest-Riga.lv

Tālruņa numurs: 67220320

Faksa numurs: 67320180

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA „LATIO”, 41703000843

Pasta adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 8-10

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1010

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: latio@latio.lv

Tālruņa numurs: 67032395

Faksa numurs: 67032302

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA „DZIETI”, 42403010964

Pasta adrese: Raiņa iela 35A

Pilsēta/Novads: Rēzekne

Pasta indekss: LV-4601

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: dzieti@apollo.lv

Tālruņa numurs: 29421087

Faksa numurs: 64625738

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 41999.99    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 41999.99    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Pamatojums vairāku uzvarētāju izvēlei
Pasūtītājs ir noslēdzis vispārīgo vienošanos ar vairākiem uzvarētājiem


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv