Rezultāts: Pētījuma veikšana par vismaz 6 (sešu) Eiropas Savienības, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstu valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanas, pārbaudes un procesa organizācijas sistēmu Valsts kontroles revīzijas „Valsts amatpersonu un fizisko personu sākuma deklarāciju pārbaužu efektivitātes izvērtējums” ietvaros

Publicēts
11.06.2015
11.06.2015
Pasūtītājs
Latvijas Republikas Valsts kontrole (90000031917)
Uzvarētājs
PricewaterhouseCoopers SIA (40003142793)
Summa
8 779,00 EUR
Sludinājums
www.lrvk.gov.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 11/06/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Latvijas Republikas Valsts kontrole, 90000031917
Pasta adrese: Skanstes 50
Pilsēta/Novads: Riga Pasta indekss: LV-1013 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Attīstības projektu vadītājs Emīls Pūlmanis Tālruņa numurs: 67017539
E-pasta adrese: lrvk@lrvk.gov.lv Faksa numurs: 67017673
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lrvk.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.lrvk.gov.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: tieslietas
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Pētījuma veikšana par vismaz 6 (sešu) Eiropas Savienības, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstu valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanas, pārbaudes un procesa organizācijas sistēmu Valsts kontroles revīzijas „Valsts amatpersonu un fizisko personu sākuma deklarāciju pārbaužu efektivitātes izvērtējums” ietvaros

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 11
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Latvijas Republika

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Pētījuma veikšana

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
73210000-7

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

8779 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LRVK 2015/5 ESF

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Līgums par pētījuma veikšana par vismaz 6 (sešu) Eiropas Savienības, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstu valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanas, pārbaudes un procesa organizācijas sistēmu Valsts kontroles revīzijas „Valsts amatpersonu deklarāciju pārbaužu efektivitāte un Finanšu ministrijas darbību izvērtējums kontrolējošo iestāžu sadarbības uzlabošanā” ietvaros
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
08/06/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: PricewaterhouseCoopers SIA, 40003142793

Pasta adrese: Kr.Valdemāra iela 21-21

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1010

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: pwc.riga@lv.pwc.com

Tālruņa numurs: 67094400

Faksa numurs: 67830055

Vispārējā interneta adrese (URL): www.pwc.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 8779    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 8779    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. ESF, 1.4. Pakalpojuma apmaksa tiks finansēta no Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/004 „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē” līdzekļiem, kur 100% no projekta kopējā apjoma finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv