Sludinājums: Nīcas novada izglītības, uzņēmējdarbības un kultūras attīstības stratēģiju izstrāde 2015.-2022. gadam

Publicēts
12.06.2015
12.06.2015
Pasūtītājs
Nīcas novada dome (90000031531)
Termiņš
25.06.2015
Pilsēta
Kontaktpersona
Baiba Millere
E-pasts
Sludinājums
www.nica.lv/pasvaldiba/iepirkumi/pu...
Tālrunis
25449086, 63469049

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 12/06/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Nīcas novada dome, 90000031531
Pasta adrese: Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads
Pilsēta/Novads: Nīca Pasta indekss: LV-3473 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Baiba Millere Tālruņa numurs: 25449086, 63469049
E-pasts: iepirkumi@nica.lv Faksa numurs: 63489502
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.nica.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.nica.lv/pasvaldiba/iepirkumi/publiskie-iepirkumi/
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Pašvaldība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Nīcas novada izglītības, uzņēmējdarbības un kultūras attīstības stratēģiju izstrāde 2015.-2022. gadam

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV003
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Nīcas novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Nīcas novada izglītības, uzņēmējdarbības un kultūras attīstības stratēģiju izstrāde 2015.-2022. gadam saskaņā ar Tehniskās specifikācijas noteiktām prasībām (skatīt nolikuma 1.9. punktu).

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
73000000-2

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  8 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

NND 2015/13

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 25/06/2015 (dd/mm/gggg)        Darba laiks P. 8:30-18:00; O.-C. 8:30-17:00; Pk .8:30-16:00; pārtraukums 12:00-12:30

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 25/06/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 14:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

25/06/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 14:00
Vieta:  Nīcas novada dome, Bārtas iela 6, Nīca , Nīcas pagasts, Nīcas novads

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:
 Saskaņā ar nolikumu

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

Avots: pvs.iub.gov.lv