Rezultāts: ES un Latvijas normatīvo aktu un Starptautiskās Darba organizācijas konvenciju ekspertīze darba lietās” projekta „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” ietvaros

Publicēts
01.03.2015
01.03.2015
Pasūtītājs
Latvijas Darba devēju konfederācija (40008004918)
Uzvarētājs
Andris Alksnis
Summa
7 110,00 EUR
Tālrunis
26706738

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/03/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Latvijas Darba devēju konfederācija

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40008004918

 Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, Latvija, LV-1010

 Tālruņa numurs(-i): 26706738
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Projekta vadītāja Anna Pavlina (26706738, anna@lddk.lv)

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: ES un Latvijas normatīvo aktu un Starptautiskās Darba organizācijas konvenciju ekspertīze darba lietās” projekta „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” ietvaros
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 16/12/2014
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 12/01/2015
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts): 13/01/2015
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Andris Alksnis Vestienas iela 15, Rīga, LV-1035 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 Andris Alksnis    Vestienas iela 15, Rīga, LV-1035  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 7110 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Sabiedrības integrācijas fonds
10. Cita informācija (ja nepieciešams): Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu Pretendetam jāiesniedz tikai un vienīgi galīgu piedāvājumu

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv