Sludinājums: AS “B.L.B. Baltijas termināls”, SIA “Balt Aliance”, AS “Latgales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” un AS “Lopkopības izmēģinājumu stacija Latgale” valsts kapitāla daļu tirgus vērtības noteikšana

Publicēts
31.03.2015
31.03.2015
Pasūtītājs
VAS "Privatizācijas aģentūra" (40003192154)
Termiņš
14.04.2015
Pilsēta
Kontaktpersona
Ingrīda Purmale
E-pasts
Sludinājums
www.pa.gov.lv...
Tālrunis
67021358

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 31/03/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: VAS "Privatizācijas aģentūra", 40003192154
Pasta adrese: K.Valdemāra 31
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1887 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Ingrīda Purmale Tālruņa numurs: 67021358
E-pasts: info@pa.gov.lv Faksa numurs: 67830363
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.pa.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.pa.gov.lv
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Valsts akciju sabiedrība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: Privatizācija
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

AS "B.L.B. Baltijas termināls", SIA "Balt Aliance", AS "Latgales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" un AS "Lopkopības izmēģinājumu stacija Latgale" valsts kapitāla daļu tirgus vērtības noteikšana

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Latvija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

AS "B.L.B. Baltijas termināls", SIA "Balt Aliance", AS "Latgales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" un AS "Lopkopības izmēģinājumu stacija Latgale" valsts kapitāla daļu tirgus vērtības noteikšana

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
79419000-4

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās 35 (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

Privatizācijas aģentūra 2015/30

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 14/04/2015 (dd/mm/gggg)        Darba laiks 8.30-12.00 un 12.30-17.00 (piektdienās - 16.00)

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 14/04/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 15:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 
Vieta:  

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

Avots: pvs.iub.gov.lv