Rezultāts: Daugavpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu vērtēšana atsavināšanas vajadzībām

Publicēts
04.07.2014
04.07.2014
Pasūtītājs
Daugavpils novada dome (90009117568)
Uzvarētājs
SIA Dzieti (42403010964)
Summa
4 843,00 EUR
Sludinājums
www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 04/07/2014

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Daugavpils novada dome, 90009117568
Pasta adrese: Rīgas ielā 2
Pilsēta/Novads: Daugavpils Pasta indekss: LV5401 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Kornelija Gailīte Tālruņa numurs: 65476827
E-pasta adrese: kornelija.gailite@dnd.lv Faksa numurs: 65476810
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.dnd.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Pašvaldības iestāde
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: Valsts pārvalde
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Daugavpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu vērtēšana atsavināšanas vajadzībām

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV005
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 11
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīgas iela 2, Daugavpils

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Nekustāmā īpašuma vērtēšana

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
79419000-4

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

4843 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

DND 2014/16

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: pakalpojuma līgums
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
27/06/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA Dzieti, 42403010964

Pasta adrese: Raiņa 35a

Pilsēta/Novads: Rēzekne

Pasta indekss: LV-4601

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: dzieti@apollo.lv

Tālruņa numurs: 64625738

Faksa numurs: 64625738

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 4843    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 4843    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv