Sludinājums: Zāģēšanas, frēzēšanas un padeves sistēmas iegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Publicēts
23.06.2018
23.06.2018
Pasūtītājs
SIA Latvia Packing (40203030372)
Termiņš
07.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 23/06/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Latvia Packing

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40203030372

Adrese

Uzvaras iela 5-32, Dobele, Latvija, 3701

Tālruņa numurs(-i)

22017025

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes loceklis Kaspars Elarts

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Zāģēšanas, frēzēšanas un padeves sistēmas iegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Ziņģi", Auru pagasts, Dobeles novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/05/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

240000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

07/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Uzvaras iela 5-32, Dobele

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav

Avots: pvs.iub.gov.lv