Sludinājums: Sadzīves atkritumu blietētāja pakalpojuma noma – atkritumu poligona « Grantiņi » tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai

Publicēts
10.08.2016
10.08.2016
Pasūtītājs
SIA Zemgales EKO (43603040477)
Termiņš
22.08.2016
Pilsēta
Kontaktpersona
Aleksejs Jankovskis
E-pasts
Sludinājums
www.zemgaleseko.lv...
Tālrunis
29357119

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Publicēšanas datums: 10/08/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

SIA Zemgales EKO, 43603040477

Pasta adrese

"Brakšķu mājas", Līvbērzes pagasts

Pilsēta / Novads

Jelgavas novads

Pasta indekss

LV-3003

Valsts

Latvija

Kontaktpersona(-as)

Aleksejs Jankovskis

Tālruņa numurs

29357119

Faksa numurs

63023511

E-pasta adrese

eko@eko.jelgava.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.zemgaleseko.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.zemgaleseko.lv

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:

image
image

Iepirkuma dokumentus var saņemt

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

Piedāvājumi jāiesniedz

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: Publiski privāta kapitālsabiedrība
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II iedaļa. Līguma priekšmets

II.1 ) Iepirkuma līguma nosaukums

Sadzīves atkritumu blietētāja pakalpojuma noma – atkritumu poligona « Grantiņi » tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

Sadzīves atkritumu blietētāja pakalpojuma noma – atkritumu poligona « Grantiņi »

II.3 ) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Sadzīves atkritumu blietētāja pakalpojuma noma – atkritumu poligona « Grantiņi » tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai

II.4 ) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
90512000-9

II.5 ) Iepirkums ir sadalīts daļās

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

image
image
imageTikai vienu daļu
imageVienu vai vairākām daļām
imageVisām daļām

II.6 ) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  12 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

SIA Zemgales Eko 2016/2

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 22/08/2016 (dd/mm/gggg)    Darba laiks pirmdienās – ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 12.00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 22/08/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 16:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 

Vieta: 

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

I. Adrese, kur var saņemt iepirkuma dokumentus

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

SIA Zemgales EKO, 43603040477

Pasta adrese

Liela iela 6 - 300 kab.

Pilsēta / novads

Jelgava

Pasta indekss

LV 3001

Valsts

Latvija

Kontaktpersona (as)

Aleksejs Jankovskis

Tālruņa numurs

29357119

Faksa numurs

63023511

E-pasts

eko@eko.jelgava.lv

Interneta adreses (-es)(ja nepieciešams)

Vispārējā adrese (URL): http://www.zemgaleseko.lv

II. Adrese, kur jāiesniedz piedāvājumi

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

SIA Zemgales EKO, 43603040477

Pasta adrese

Liela iela 6 - 300 kab.

Pilsēta / novads

Jelgava

Pasta indekss

LV 3001

Valsts

Latvija

Kontaktpersona (as)

Aleksejs Jankovskis

Tālruņa numurs

29357119

Faksa numurs

63023511

E-pasts

eko@eko.jelgava.lv

Interneta adreses (-es)(ja nepieciešams)

Vispārējā adrese (URL): http://www.zemgaleseko.lv

Avots: pvs.iub.gov.lv