Sludinājums: Piesārņotās vietas sanācija Bolderājā – IV kārta

Publicēts
27.01.2016
27.01.2016
Pasūtītājs
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments (90000350215)
Termiņš
08.02.2016
Pilsēta
Kontaktpersona
Kristīne Namniece
E-pasts
Sludinājums
mvd.riga.lv/lv/Iepirkumi/...
Tālrunis
67015965

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 27/01/2016

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, 90000350215
Pasta adrese: Brīvības iela 49/53
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV 1010 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Kristīne Namniece Tālruņa numurs: 67015965
E-pasts: kristine.namniece@riga.lv Faksa numurs: 67012471
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://mvd.riga.lv/lv/
Pircēja profila adrese (URL): http://mvd.riga.lv/lv/Iepirkumi/
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Piesārņotās vietas sanācija Bolderājā – IV kārta

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Piesārņotās vietas sanācija Bolderājā – IV kārta

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
90741000-3

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  6 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RD DMV 2016/05

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 08/02/2016 (dd/mm/gggg)        Darba laiks pirmdienās no 8:30-18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 8:30-17:00 un piektdienās no 8:30-16:00.

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 08/02/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 
Vieta:  

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

II. Adrese, kur jāiesniedz piedāvājumi
Pilns nosaukums Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
(arī reģistrācijas numurs) 90000350215
Pasta adrese Brīvības iela 49/53
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1010 Valsts Latvija
Kontaktpersona(-as) Rita Visocka Tālruņa numurs: 67012475
E-pasts: rita.visocka@riga.lv Faksa numurs:
Interneta adrese (-es)(ja nepieciešams)
Vispārējā adrese (URL):

Avots: pvs.iub.gov.lv