Rezultāts: Ražošanas un pārstrādes (54) mācību kursu organizēšana (7.daļa)

Publicēts
08.03.2018
08.03.2018
Pasūtītājs
Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (40008010454)
Uzvarētājs
Concept Heidelberg GmbH (705125)
Summa
2 190,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 08/03/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40008010454

Adrese

Dzirnavu iela 93-27, Rīga, Latvija, 1011

Tālruņa numurs(-i)

67298683

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Zanda Jurjāne, 67298683, projekti@lakifa.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Ražošanas un pārstrādes (54) mācību kursu organizēšana (7.daļa)

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

21/02/2018

4. Lēmuma pieņemšanas datums

08/03/2018
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Concept Heidelberg GmbH 705125 Rischerstr. 8, 69007 Heidelberg Vācija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Concept Heidelberg GmbH 705125 Rischerstr. 8, 69007 Heidelberg Vācija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

2190 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv