Sludinājums: Tūrisma un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju apmācību programma (E sadaļa)

Publicēts
24.01.2018
24.01.2018
Pasūtītājs
Biedrība "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija" (40008020749)
Termiņš
07.02.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 24/01/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Biedrība "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40008020749

Adrese

Aleksandra Čaka iela 55-218, Rīga, Latvija, LV-1011

Tālruņa numurs(-i)

29456113

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

projekta koordinators, Artūrs Mežals, 29456113, projekti@hotelpro.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Tūrisma un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju apmācību programma (E sadaļa)

3. Līguma veids

Pakalpojumi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Latvija un/vai ārvalstis (Pretendenta - apmācību pakalpojuma sniedzēja nodrošinātās telpās vai gala saņēmēju - komersantu nodrošinātās telpās)

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

200000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

07/02/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Ernesta Birznieka-Upīša iela 20A, 1.korp., 505.kab., Rīga, Latvija, LV-1050

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām, 1.kārta.

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

-

10.  Pievienotie dokumenti

525170__0_teh.speclvra5.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv