Sludinājums: Lekciju, semināru un nodarbību nodrošināšanas pakalpojumi Rīgas domes Labklājības departamenta vajadzībām

Publicēts
27.12.2017
27.12.2017
Pasūtītājs
Rīgas domes Labklājības departaments (90000055224)
Termiņš
09.01.2018
Pilsēta
Kontaktpersona
Edgars Lauskis
E-pasts
Sludinājums
https://www.eriga.lv/Anonymous/Serv...
Tālrunis
67037427
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem - paziņojums par līgumu

Publicēšanas datums: 27/12/2017

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)(norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Rīgas domes Labklājības departaments, 90000055224

Pasta adrese

Baznīcas iela 19/23

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV00

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Edgars Lauskis

Tālruņa numurs

67037427

Faksa numurs

67105199

E-pasta adrese

edgars.lauskis@riga.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://pasvaldiba.riga.lv

Pircēja profila adrese (URL): https://www.eriga.lv/Anonymous/Service.aspx

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Saziņa

image

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā(URL): http://www.eis.gov.lv

image

Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt (URL):

Papildu informāciju var saņemt

image Iepriekš minētajā kontaktpunktā
image Citā adresē: (norādīt citu adresi)

Piedāvājumi vai pieteikumi jāsūta

image elektroniski (URL): http://www.eis.gov.lv
image iepriekš minēto adresi
image uz šādu adresi: (norādīt citu adresi)

imageElektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (URL):

I.4. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Lekciju, semināru un nodarbību nodrošināšanas pakalpojumi Rīgas domes Labklājības departamenta vajadzībām

II.1.2)

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
80500000-9

II.1.3) Līguma veids

imagePakalpojumi

II.1.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts

Lekciju, semināru un nodarbību nodrošināšanas pakalpojumi Rīgas domes Labklājības departamenta vajadzībām

II.1.5) Paredzamā līgumcena (ja piemērojams; bez PVN; tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN: 77094.91 Valūta: EUR
(vispārīgās vienošanās gadījumā – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visā vispārīgās vienošanās darbības laikā)

II.1.6) Sadalījums daļās

image
image

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

imageTikai vienu daļu
imageMaksimālais daļu skaits: 29
imageVisām daļām

image

Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam: 29

image

Pasūtītājs saglabā tiesības piešķirt līgumus, kas ietver šādas daļas vai daļu grupas:

II.2. Apraksts

Daļa Nr. 1

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Bērna emocionālās audzināšanas programmas īstenošanas nodrošināšana vecākiem (izņemot Rīgas Sociālā dienesta klientus)


II.2.2) Papildu CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
80500000-9

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods

LV006

Rīga


II.2.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts:

Bērna emocionālās audzināšanas programmas īstenošanas nodrošināšana vecākiem (izņemot Rīgas Sociālā dienesta klientus)

II.2.5) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): 5050 Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam tās darbības laikam)

II.2.6) Līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana 01/02/2018 (dd/mm/gggg)
Izpilde 07/12/2018 (dd/mm/gggg)


II.2.7) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
imageDaļa Nr. 2

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Izglītot vecākus par bērnu agrīno psihoemocionālo attīstību un drošas, atbalstošas vides veidošanas veicināšanu bērnu attīstībai – nodarbību vadīšana izglītības iestādēs pirmsskolas un 1. – 4.klašu audzēkņu vecāku sapulču ietvaros


II.2.2) Papildu CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
80500000-9

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods

LV006

Rīga


II.2.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts:

Izglītot vecākus par bērnu agrīno psihoemocionālo attīstību un drošas, atbalstošas vides veidošanas veicināšanu bērnu attīstībai – nodarbību vadīšana izglītības iestādēs pirmsskolas un 1. – 4.klašu audzēkņu vecāku sapulču ietvaros

II.2.5) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): 4500 Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam tās darbības laikam)

II.2.6) Līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana 01/02/2018 (dd/mm/gggg)
Izpilde 07/12/2018 (dd/mm/gggg)


II.2.7) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
imageDaļa Nr. 3

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Mediācijas programmas nodrošināšana ģimenēm krīzes situācijās (Rīgas Sociālā dienesta klientiem)


II.2.2) Papildu CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
80500000-9

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods

LV006

Rīga


II.2.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts:

Mediācijas programmas nodrošināšana ģimenēm krīzes situācijās (Rīgas Sociālā dienesta klientiem)

II.2.5) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): 4500 Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam tās darbības laikam)

II.2.6) Līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana 01/02/2018 (dd/mm/gggg)
Izpilde 07/12/2018 (dd/mm/gggg)


II.2.7) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
imageDaļa Nr. 4

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Pāru attiecību stiprināšana, sekmējot tēvu iesaistīšanos bērnu aprūpē un audzināšanā, veicinot veselīgu ģimeņu ilgtspēju un bērnu emocionālo veselību


II.2.2) Papildu CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
80500000-9

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods

LV006

Rīga


II.2.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts:

Pāru attiecību stiprināšana, sekmējot tēvu iesaistīšanos bērnu aprūpē un audzināšanā, veicinot veselīgu ģimeņu ilgtspēju un bērnu emocionālo veselību

II.2.5) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): 1450 Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam tās darbības laikam)

II.2.6) Līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana 01/02/2018 (dd/mm/gggg)
Izpilde 07/12/2018 (dd/mm/gggg)


II.2.7) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
imageDaļa Nr. 5

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Lekciju – diskusiju vadīšana skolu jauniešiem (7.-9.kl. un 10.-12.kl. vecuma grupās) par dzīves prasmju un ģimenes vērtību stiprināšanu


II.2.2) Papildu CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
80500000-9

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods

LV006

Rīga


II.2.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts:

Lekciju – diskusiju vadīšana skolu jauniešiem (7.-9.kl. un 10.-12.kl. vecuma grupās) par dzīves prasmju un ģimenes vērtību stiprināšanu

II.2.5) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): 3500 Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam tās darbības laikam)

II.2.6) Līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana 01/02/2018 (dd/mm/gggg)
Izpilde 07/12/2018 (dd/mm/gggg)


II.2.7) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
imageDaļa Nr. 6

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Speciālistu asistētu vecāku atbalsta grupu vadīšana ar mērķi sniegt psihoemocionālu atbalstu un informāciju vecākiem, kuru bērni uzsāk mācības pirmajā klasē. Izglītojošas programmas īstenošanas nodrošināšana


II.2.2) Papildu CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
80500000-9

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods

LV006

Rīga


II.2.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts:

Speciālistu asistētu vecāku atbalsta grupu vadīšana ar mērķi sniegt psihoemocionālu atbalstu un informāciju vecākiem, kuru bērni uzsāk mācības pirmajā klasē. Izglītojošas programmas īstenošanas nodrošināšana

II.2.5) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): 2260 Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam tās darbības laikam)

II.2.6) Līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana 01/02/2018 (dd/mm/gggg)
Izpilde 07/12/2018 (dd/mm/gggg)


II.2.7) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
imageDaļa Nr. 7

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Izglītojošas programmas „Vecāku kompetences stiprināšana bērnu un pusaudžu audzināšanā” vai ekvivalentas programmas par vecāku kompetences stiprināšanu bērnu un pusaudžu audzināšanā īstenošana vecākiem, kuri audzina skolas vecuma bērnus un atbalsta grupas


II.2.2) Papildu CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
80500000-9

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods

LV006

Rīga


II.2.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts:

Izglītojošas programmas „Vecāku kompetences stiprināšana bērnu un pusaudžu audzināšanā” vai ekvivalentas programmas par vecāku kompetences stiprināšanu bērnu un pusaudžu audzināšanā īstenošana vecākiem, kuri audzina skolas vecuma bērnus un atbalsta grupas vecākiem, kuri ir piedalījušies un pabeiguši iepriekš norādīto programmu (izņemot Rīgas Sociālā dienesta klientus)

II.2.5) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): 2980 Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam tās darbības laikam)

II.2.6) Līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana 01/02/2018 (dd/mm/gggg)
Izpilde 07/12/2018 (dd/mm/gggg)


II.2.7) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
imageDaļa Nr. 8

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Nodarbību vadīšana vecākiem pēc 10 soļu apmācību programmas mīlestības pedagoģijā „Mīlestības terapija manam bērnam un man” vai ekvivalentas programmas īstenošana


II.2.2) Papildu CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
80500000-9

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods

LV006

Rīga


II.2.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts:

Nodarbību vadīšana vecākiem pēc 10 soļu apmācību programmas mīlestības pedagoģijā „Mīlestības terapija manam bērnam un man” vai ekvivalentas programmas īstenošana

II.2.5) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): 10800 Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam tās darbības laikam)

II.2.6) Līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana 01/02/2018 (dd/mm/gggg)
Izpilde 07/12/2018 (dd/mm/gggg)


II.2.7) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
imageDaļa Nr. 9

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Izglītojošas programmas “Atbalsta grupas “Resursi vecākiem, iespējas bērniem”” vai ekvivalentas programmas vadīšanas nodrošināšana viena vecāka ģimenēm un atbalsta grupas vecākiem, kuri ir piedalījušies un pabeiguši iepriekš norādīto programmu (izņemot Rī


II.2.2) Papildu CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
80500000-9

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods

LV006

Rīga


II.2.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts:

Izglītojošas programmas “Atbalsta grupas “Resursi vecākiem, iespējas bērniem”” vai ekvivalentas programmas vadīšanas nodrošināšana viena vecāka ģimenēm un atbalsta grupas vecākiem, kuri ir piedalījušies un pabeiguši iepriekš norādīto programmu (izņemot Rīgas Sociālā dienesta klientus) vecākiem

II.2.5) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): 5500 Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam tās darbības laikam)

II.2.6) Līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana 01/02/2018 (dd/mm/gggg)
Izpilde 07/12/2018 (dd/mm/gggg)


II.2.7) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
imageDaļa Nr. 10

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Semināru nodrošināšana sēdoša darba darītājiem par veselīgu uzturu un fiziskajām aktivitātēm


II.2.2) Papildu CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
80500000-9

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods

LV006

Rīga


II.2.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts:

Semināru nodrošināšana sēdoša darba darītājiem par veselīgu uzturu un fiziskajām aktivitātēm

II.2.5) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): 3780 Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam tās darbības laikam)

II.2.6) Līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana 01/02/2018 (dd/mm/gggg)
Izpilde 07/12/2018 (dd/mm/gggg)


II.2.7) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
imageDaļa Nr. 11

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Lekciju vadīšana Rīgas pašvaldības pirmsskolu un 5.-7.klašu skolēnu bērnu vecākiem “Kā vadīt sarunu ar bērnu par reproduktīvās veselības jautājumiem”


II.2.2) Papildu CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
80500000-9

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods

LV006

Rīga


II.2.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts:

Lekciju vadīšana Rīgas pašvaldības pirmsskolu un 5.-7.klašu skolēnu bērnu vecākiem “Kā vadīt sarunu ar bērnu par reproduktīvās veselības jautājumiem”

II.2.5) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): 2250 Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam tās darbības laikam)

II.2.6) Līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana 01/02/2018 (dd/mm/gggg)
Izpilde 07/12/2018 (dd/mm/gggg)


II.2.7) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
imageDaļa Nr. 12

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Nodarbību nodrošināšana Rīgas pašvaldības vispārizglītojošo skolu 9. - 12.klašu skolēniem par ar asinīm pārnēsājamo infekcijas slimību profilaksi (B, C hepatīts, HIV u.c.)


II.2.2) Papildu CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
80500000-9

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods

LV006

Rīga


II.2.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts:

Nodarbību nodrošināšana Rīgas pašvaldības vispārizglītojošo skolu 9. - 12.klašu skolēniem par ar asinīm pārnēsājamo infekcijas slimību profilaksi (B, C hepatīts, HIV u.c.)

II.2.5) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): 3500 Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam tās darbības laikam)

II.2.6) Līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana 01/02/2018 (dd/mm/gggg)
Izpilde 07/12/2018 (dd/mm/gggg)


II.2.7) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
imageDaļa Nr. 13

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Fizisko aktivitāšu nodarbību vadīšana un fiziskās sagatavotības mērījumu nodrošināšana 2018.gada Tēva dienas ietvaros


II.2.2) Papildu CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
80500000-9

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods

LV006

Rīga


II.2.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts:

Fizisko aktivitāšu nodarbību vadīšana un fiziskās sagatavotības mērījumu nodrošināšana 2018.gada Tēva dienas ietvaros

II.2.5) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): 1341.32 Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam tās darbības laikam)

II.2.6) Līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās 1 (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
Izpilde (dd/mm/gggg)


II.2.7) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
imageDaļa Nr. 14

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Praktiskas veselīga ēdiena pagatavošanas nodarbības un degustācijas “Veselīga uztura skola”


II.2.2) Papildu CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
80500000-9

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods

LV006

Rīga


II.2.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts:

Praktiskas veselīga ēdiena pagatavošanas nodarbības un degustācijas “Veselīga uztura skola”

II.2.5) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): 2854.22 Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam tās darbības laikam)

II.2.6) Līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana 01/02/2018 (dd/mm/gggg)
Izpilde 07/12/2018 (dd/mm/gggg)


II.2.7) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
imageDaļa Nr. 15

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Nodarbību vadīšana vecākiem par traumatisma profilaksi un pirmās palīdzības sniegšanu bērniem Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs


II.2.2) Papildu CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
80500000-9

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods

LV006

Rīga


II.2.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts:

Nodarbību vadīšana vecākiem par traumatisma profilaksi un pirmās palīdzības sniegšanu bērniem Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs

II.2.5) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): 1322.31 Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam tās darbības laikam)

II.2.6) Līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana 01/02/2018 (dd/mm/gggg)
Izpilde 30/11/2018 (dd/mm/gggg)


II.2.7) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
imageDaļa Nr. 16

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Dinamisko paužu vadīšana 1.-4. klašu skolēniem balsta kustību aparāta attīstības veicināšanai un nostiprināšanai un izglītojošu lekciju vadīšana skolas pedagogiem par dinamiskās pauzes nozīmi izglītojamo balsta kustību aparāta attīstības veicināšanai stāj


II.2.2) Papildu CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
80500000-9

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods

LV006

Rīga


II.2.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts:

Dinamisko paužu vadīšana 1.-4. klašu skolēniem balsta kustību aparāta attīstības veicināšanai un nostiprināšanai un izglītojošu lekciju vadīšana skolas pedagogiem par dinamiskās pauzes nozīmi izglītojamo balsta kustību aparāta attīstības veicināšanai stājas attīstīšanā un nostiprināšanā Rīgas vispārizglītojošās skolās

II.2.5) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): 3400 Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam tās darbības laikam)

II.2.6) Līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana 01/02/2018 (dd/mm/gggg)
Izpilde 30/11/2018 (dd/mm/gggg)


II.2.7) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
imageDaļa Nr. 17

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Divu dienu izbraukuma apmācību nometnes organizēšana un vadīšana “Vienaudzis – vienaudzim” dalībniekiem”


II.2.2) Papildu CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
80500000-9

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods

LV00

Latvija


II.2.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts:

Divu dienu izbraukuma apmācību nometnes organizēšana un vadīšana “Vienaudzis – vienaudzim” dalībniekiem”

II.2.5) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): 4132.23 Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam tās darbības laikam)

II.2.6) Līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās 2 (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
Izpilde (dd/mm/gggg)


II.2.7) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
imageDaļa Nr. 18

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Lekciju nodrošināšana pieaugušo neformālās izglītības apmācību programmu ietvaros par veselību veicinošām tēmām, tai skaitā psihoemocionālo veselību


II.2.2) Papildu CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
80500000-9

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods

LV006

Rīga


II.2.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts:

Lekciju nodrošināšana pieaugušo neformālās izglītības apmācību programmu ietvaros par veselību veicinošām tēmām, tai skaitā psihoemocionālo veselību

II.2.5) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): 1540 Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam tās darbības laikam)

II.2.6) Līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana 01/02/2018 (dd/mm/gggg)
Izpilde 07/12/2018 (dd/mm/gggg)


II.2.7) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
imageDaļa Nr. 19

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Lekciju nodrošināšana pieaugušo neformālās izglītības apmācību programmu ietvaros par veselību veicinošām tēmām, tai skaitā par atkarību profilaksi


II.2.2) Papildu CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
80500000-9

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods

LV006

Rīga


II.2.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts:

Lekciju nodrošināšana pieaugušo neformālās izglītības apmācību programmu ietvaros par veselību veicinošām tēmām, tai skaitā par atkarību profilaksi

II.2.5) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): 1260 Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam tās darbības laikam)

II.2.6) Līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana 01/02/2018 (dd/mm/gggg)
Izpilde 07/12/2018 (dd/mm/gggg)


II.2.7) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
imageDaļa Nr. 20

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Lekciju vadīšana 1.-5. klašu vecākiem vispārizglītojošās skolās “Jauno tehnoloģiju iespējas teorijā un praksē"


II.2.2) Papildu CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
80500000-9

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods

LV006

Rīga


II.2.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts:

Lekciju vadīšana 1.-5. klašu vecākiem vispārizglītojošās skolās “Jauno tehnoloģiju iespējas teorijā un praksē"

II.2.5) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): 1350 Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam tās darbības laikam)

II.2.6) Līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana 01/02/2018 (dd/mm/gggg)
Izpilde 07/12/2018 (dd/mm/gggg)


II.2.7) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
imageDaļa Nr. 21

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Interaktīvo nodarbību vadīšana skolu jauniešiem (5.-12.kl.) par traumatisma profilaksi


II.2.2) Papildu CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
80500000-9

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods

LV006

Rīga


II.2.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts:

Interaktīvo nodarbību vadīšana skolu jauniešiem (5.-12.kl.) par traumatisma profilaksi

II.2.5) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): 1750 Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam tās darbības laikam)

II.2.6) Līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana 01/02/2018 (dd/mm/gggg)
Izpilde 07/12/2018 (dd/mm/gggg)


II.2.7) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
imageDaļa Nr. 22

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Interaktīvo nodarbību vadīšana par skolēnu uzturu skolā un mājās. Ko mēs lietojam uzturā?


II.2.2) Papildu CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
80500000-9

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods

LV006

Rīga


II.2.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts:

Interaktīvo nodarbību vadīšana par skolēnu uzturu skolā un mājās. Ko mēs lietojam uzturā?

II.2.5) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): 1750 Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam tās darbības laikam)

II.2.6) Līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana 01/02/2018 (dd/mm/gggg)
Izpilde 07/12/2018 (dd/mm/gggg)


II.2.7) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
imageDaļa Nr. 23

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Veselīga uztura paradumu veicināšanas apmācību īstenošana pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un veselīga bērnu uztura lekciju vadīšana vecākiem


II.2.2) Papildu CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
80500000-9

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods

LV006

Rīga


II.2.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts:

Veselīga uztura paradumu veicināšanas apmācību īstenošana pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un veselīga bērnu uztura lekciju vadīšana vecākiem

II.2.5) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): 1918.83 Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam tās darbības laikam)

II.2.6) Līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana 01/02/2018 (dd/mm/gggg)
Izpilde 07/12/2018 (dd/mm/gggg)


II.2.7) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
imageDaļa Nr. 24

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Nodarbību nodrošināšana Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 5. – 6.klašu skolēniem par mutes dobuma higiēnu un zobu tīrīšanas ieteicamām metodēm


II.2.2) Papildu CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
80500000-9

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods

LV006

Rīga


II.2.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts:

Nodarbību nodrošināšana Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 5. – 6.klašu skolēniem par mutes dobuma higiēnu un zobu tīrīšanas ieteicamām metodēm

II.2.5) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): 2450 Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam tās darbības laikam)

II.2.6) Līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana 01/02/2018 (dd/mm/gggg)
Izpilde 07/12/2018 (dd/mm/gggg)


II.2.7) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
imageDaļa Nr. 25

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Lekciju vadīšana 1.-9. klašu audzēkņu vecākiem vispārējas izglītības iestādēs par veselību veicinošām tēmām, tai skaitā, atkarību profilaksi


II.2.2) Papildu CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
80500000-9

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods

LV006

Rīga


II.2.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts:

Lekciju vadīšana 1.-9. klašu audzēkņu vecākiem vispārējas izglītības iestādēs par veselību veicinošām tēmām, tai skaitā, atkarību profilaksi

II.2.5) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): 2250 Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam tās darbības laikam)

II.2.6) Līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana 01/02/2018 (dd/mm/gggg)
Izpilde 07/12/2018 (dd/mm/gggg)


II.2.7) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
imageDaļa Nr. 26

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Fizisko aktivitāšu nodarbību nodrošināšana vīriešiem ar alkohola atkarību pagātnē


II.2.2) Papildu CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
80500000-9

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods

LV00

Latvija


II.2.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts:

Fizisko aktivitāšu nodarbību nodrošināšana vīriešiem ar alkohola atkarību pagātnē

II.2.5) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): 2016 Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam tās darbības laikam)

II.2.6) Līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana 01/04/2018 (dd/mm/gggg)
Izpilde 31/03/2019 (dd/mm/gggg)


II.2.7) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

 1. ERAF => “Uzlabot sociālās iemaņas un darba prasmes vidēja gadagājuma vīriešiem ar alkohola atkarību pagātnē” (“Vairāk iespēju!” (PVS ID 3684) “MUCH MORE” (CB 694))Daļa Nr. 27

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Veselīga un ekonomiska uztura nodarbību nodrošināšana vīriešiem ar alkohola atkarību pagātnē


II.2.2) Papildu CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
80500000-9

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods

LV00

Latvija


II.2.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts:

Veselīga un ekonomiska uztura nodarbību nodrošināšana vīriešiem ar alkohola atkarību pagātnē

II.2.5) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): 4818 Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam tās darbības laikam)

II.2.6) Līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana 01/04/2018 (dd/mm/gggg)
Izpilde 31/03/2019 (dd/mm/gggg)


II.2.7) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

 1. ERAF => “Uzlabot sociālās iemaņas un darba prasmes vidēja gadagājuma vīriešiem ar alkohola atkarību pagātnē” (“Vairāk iespēju!” (PVS ID 3684) “MUCH MORE” (CB 694))Daļa Nr. 28

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Mākslas terapijas nodarbību nodrošināšana vīriešiem ar alkohola atkarību pagātnē


II.2.2) Papildu CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
80500000-9

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods

LV00

Latvija


II.2.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts:

Mākslas terapijas nodarbību nodrošināšana vīriešiem ar alkohola atkarību pagātnē

II.2.5) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): 2669 Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam tās darbības laikam)

II.2.6) Līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana 01/04/2018 (dd/mm/gggg)
Izpilde 31/03/2019 (dd/mm/gggg)


II.2.7) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

 1. ERAF => “Uzlabot sociālās iemaņas un darba prasmes vidēja gadagājuma vīriešiem ar alkohola atkarību pagātnē” (“Vairāk iespēju!” (PVS ID 3684) “MUCH MORE” (CB 694))Daļa Nr. 29

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Traumatisma profilakses kampaņas pirmo klašu skolēniem un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem “Drošība mājās un sabiedriskās vietās” īstenošana


II.2.2) Papildu CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
80500000-9

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods

LV006

Rīga


II.2.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts:

Traumatisma profilakses kampaņas pirmo klašu skolēniem un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem “Drošība mājās un sabiedriskās vietās” īstenošana

II.2.5) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): 12100 Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam tās darbības laikam)

II.2.6) Līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana 01/02/2018 (dd/mm/gggg)
Izpilde 07/12/2018 (dd/mm/gggg)


II.2.7) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
imageIII IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

III.1. Dalības nosacījumi

III.1.1) Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji

Noteikumu un kritēriju saraksts un īss apraksts: Atbilstoši nolikumā noteiktajam

III.1.2) Privileģētais līgums

image
image

Ja “Jā”,, tā apraksts:

III.2. Ar līgumu saistītie nosacījumi

III.2.1) Pakalpojuma sniegšanas tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir rezervētas konkrētas profesijas pārstāvjiem

image
image

Ja jā, atsauce uz attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem

III.2.2) Līguma izpildes nosacījumi:

Atbilstoši nolikumā noteiktajam

III.2.3) Juridiskām personām ir jānorāda par līguma izpildi atbildīgā personāla sastāvs un profesionālā kvalifikācija

image
image

IV IEDAĻA: PROCEDŪRA

IV.1. Procedūras veids

IV.1.1) Procedūras veids

imageAtklāta procedūra
imageSlēgta procedūra
imageProcedūra, kas ietver sarunas

IV.1.2) Paziņojums paredz

image Vispārīgo vienošanos

Pamatojums vispārīgās vienošanās darbības termiņam, kas pārsniedz četrus gadus:

IV.1.3. Valsts noteikumi, kas piemērojami procedūrai

Informācija par valsts procedūrām ir pieejama šeit (URL):

IV.1.4. Piešķiršanas procedūras galvenie elementi:

IV.2. Administratīvā informācija

IV.2.1) Iepirkuma identifikācijas numurs

RD LD 2017/43 ESF

IV.2.2) Iepriekšēja publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

image
image

Ja jā:
Paziņojuma reģistrācijas numurs OV - publikācijas datums - publikācijas veids :

IV.2.3) Cita iepriekšēja publikācija saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

IV.2.4) Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi

Datums: 09/01/2018 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

IV.2.5) Piedāvājumā vai pieteikumā izmantojamā(-ās) valoda(-as)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

V IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1) Informācija par elektronisko darbplūsmu

image
image

Ja jā,

imageIzmantos elektroniskos pasūtījumus
imagePieņems elektroniskos rēķinus
imageIzmantos elektroniskos maksājumus

V.2) Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3) Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

V.4) Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Iepirkuma daļā Nr.13 pakalpojuma sniegšanas laiks ir 2018.gada septembrī pirmajā sestdienā. Iepirkuma daļā Nr.17 pakalpojuma sniegšanas laiks ir 2018.gada maijā (sestdiena un svētdiena). Iepirkuma daļas Nr.26 - Nr.28 ietilpst ESF projektā - “Mērķa grupas nodarbību organizēšana” Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektā “Uzlabot sociālās iemaņas un darba prasmes vidēja gadagājuma vīriešiem ar alkohola atkarību pagātnē” (“Vairāk iespēju!” (PVS ID 3684) “MUCH MORE” (CB 694)). Iepirkuma ietvaros, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 11.panta sesto daļu, iepirkuma daļām netiek piemērots Publisko iepirkumu likums - Apmācību vadīšana vispārējās izglītības iestāžu medicīnas māsām par veselīgu uzturu un ēšanas traucējumiem jauniešiem, Apmācību nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem par mutes veselības profilaksi bērniem, Radošo darbnīcu nodarbību nodrošināšana vecāka gadagājuma cilvēku psihoemocionālās veselības veicināšanai, Semināra nodrošināšana Rīgas domes Labklājības departamenta struktūrvienību vadītājiem un pakļautības iestāžu vadītājiem par darba procesa efektivizāciju, Semināra nodrošināšana Rīgas domes Labklājības departamenta darbiniekiem par saskarsmi un konfliktu risināšanu darba vidē.

V.5) Iesniegumu izskatīšana

V.5.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

V.5.2) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta trešo daļu

V.5.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, Iepirkumu uzraudzības birojs

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

Avots: pvs.iub.gov.lv