Rezultāts: Nozaru komersantu nodarbināto personu profesionālās pilnveides netehnoloģisko apmācību programma (G sadaļa)

Publicēts
27.07.2017
27.07.2017
Pasūtītājs
Biedrība "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera" (40003081501)
Uzvarētājs
SIA "Komercizglītības centrs" (40003324022)
Summa
261 412,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 27/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Biedrība "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003081501

Adrese

Krišjāņa Valdemāra iela 35, Rīga, Latvija, LV-1010

Tālruņa numurs(-i)

67225595

Faksa numurs(-i) (ja ir)

67820092

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

projekta koordinators, Artūrs Mežals, 29456113, produktivitate@chamber.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Nozaru komersantu nodarbināto personu profesionālās pilnveides netehnoloģisko apmācību programma (G sadaļa)

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

22/06/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

26/07/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Komercizglītības centrs" 40003324022 Skolas iela 11, Rīga, LV-1010 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Komercizglītības centrs" 40003324022 Skolas iela 11, Rīga, LV-1010 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

261412 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

-

Avots: pvs.iub.gov.lv