Rezultāts: “Kvalifikācijas prakse PIKC “Daugavpils tehnikums” audzēkņiem specialitātē “Automehāniķis” Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” ietvaros” (vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001)

Publicēts
27.07.2017
27.07.2017
Pasūtītājs
Profesionālās izglītības kompetences centrs "Daugavpils Tehnikums" (2731002883)
Uzvarētājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEVI" (41503024213), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FMC Auto D" (41503052202), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tehauto Latgale" (41503027578), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Attīstības ritenis" (51503015231), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Auto Pasaule D" (41503020118), Individūalais komersants "ViValti" (41502022836)
Summa
4 259,50 EUR
Sludinājums
daugvt.lv/index.php/lv/finanses/sho...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 27/07/2017

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Daugavpils Tehnikums", 2731002883

Pasta adrese

Strādnieku ielā 16

Pilsēta / Novads

Daugavpils

Pasta indekss

LV-5404

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV00

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Ilona Zubova

Tālruņa numurs

65436893

Faksa numurs

65436893

E-pasta adrese

dvt@daugvt.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.daugvt.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://daugvt.lv/index.php/lv/finanses/shopping

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

“Kvalifikācijas prakse PIKC “Daugavpils tehnikums” audzēkņiem specialitātē “Automehāniķis” Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” ietvaros” (vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001)

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Latvijas Republika

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Kvalifikācijas prakse PIKC “Daugavpils tehnikums” audzēkņiem specialitātē “Automehāniķis”

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās CPV kods Papildu kodi
80212000-3

II.5. Sadalījums daļās

image
image

II.6. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

4259.5 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

PIKC DT 2017/32

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Kvalifikācijas prakses līgums

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

17/07/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

8

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

8

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEVI", 41503024213

Pasta adrese

Andreja Pumpura ielā 105D

Pilsēta / novads

Daugavpils

Pasta indekss

LV5404

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29104201

Faksa numurs

E-pasts

elvira5448@inbox.lv

NUTS kods

LV005

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FMC Auto D", 41503052202

Pasta adrese

Andreja Pumpura 127D

Pilsēta / novads

Daugavpils

Pasta indekss

LV5417

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

20483371

Faksa numurs

E-pasts

fmc2@inbox.lv

NUTS kods

LV005

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tehauto Latgale", 41503027578

Pasta adrese

Cietokšņa iela 72

Pilsēta / novads

Daugavpils

Pasta indekss

LV5401

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

65476350

Faksa numurs

65476355

E-pasts

salons@tehautolatgale.lv

NUTS kods

LV005

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Attīstības ritenis", 51503015231

Pasta adrese

18.novembra ielā 133

Pilsēta / novads

Daugavpils

Pasta indekss

LV5404

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

20000953

Faksa numurs

E-pasts

atriserviss@apollo.lv

NUTS kods

LV005

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Auto Pasaule D", 41503020118

Pasta adrese

Kandavas ielā 23a

Pilsēta / novads

Daugavpils

Pasta indekss

LV5401

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

22332325

Faksa numurs

E-pasts

autopasaule@dautkom.lv

NUTS kods

LV005

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Individūalais komersants "ViValti", 41502022836

Pasta adrese

Andreja Pumpura iela 127A

Pilsēta / novads

Daugavpils

Pasta indekss

LV5417

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29109961

Faksa numurs

E-pasts

vivalti@mails.lv

NUTS kods

LV005

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 4259.5    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 4259.5    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


 1. Nr.7.2.1.2./15/I/001, projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

nepieciešams 15 kvalifikācijas prakses vietas

Avots: pvs.iub.gov.lv