Rezultāts: “Kvalifikācijas prakse PIKC “Daugavpils tehnikums” audzēkņiem specialitātē “Automehāniķis” Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” ietvaros” (vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001)

Publicēts
27.07.2017
27.07.2017
Pasūtītājs
Profesionālās izglītības kompetences centrs "Daugavpils Tehnikums" (2731002883)
Uzvarētājs
Skatīt IUB sludinājumu →
Summa
4 259,50 EUR
Sludinājums
http://daugvt.lv/index.php/lv/finan...
Avots
https://pvs.iub.gov.lv/show/501907...