Sludinājums: Kvalifikācijas prakšu nodrošināšana

Publicēts
19.01.2016
19.01.2016
Pasūtītājs
Priekuļu tehnikums (90009613611)
Termiņš
05.02.2016
Pilsēta
Kontaktpersona
Valda Griezāne
E-pasts
Sludinājums
www.vplt.lv...
Tālrunis
64871335

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 19/01/2016

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Priekuļu tehnikums, 90009613611
Pasta adrese: Egļu gatve 9 LV-4126
Pilsēta/Novads: Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads Pasta indekss: LV-4126 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Valda Griezāne Tālruņa numurs: 64871335
E-pasts: giezane.valda@pt.edu.lv Faksa numurs: 64871235
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vplt.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.vplt.lv
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Kvalifikācijas prakšu nodrošināšana

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Latvijas Republika

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

14210.00

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
80212000-3

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no 29/02/2016(dd/mm/gggg)
līdz             03/06/2016(dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

PT 2016/2

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 05/02/2016 (dd/mm/gggg)        Darba laiks 8.00-17.00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 05/02/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 17:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

08/02/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00
Vieta:  Oškalna iela 10, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV 4840

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. 7.2.1.JG2, "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros"

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

II. Adrese, kur jāiesniedz piedāvājumi
Pilns nosaukums Priekuļu tehnikums
(arī reģistrācijas numurs) 90009613611
Pasta adrese Oškalna iela 10
Pilsēta/Novads: Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov. Pasta indekss: LV 4840 Valsts Latvija
Kontaktpersona(-as) Valda Griezāne Tālruņa numurs: 64871335
E-pasts: giezane.valda@pt.edu.lv Faksa numurs: 64871235
Interneta adrese (-es)(ja nepieciešams)
Vispārējā adrese (URL): http://www.vplt.lv

Avots: pvs.iub.gov.lv