Sludinājums: Mācību kursu izstrāde un mācību nodrošināšana mazā un vidējā biznesa vadības jomā, izmantojot biznesa vadības procesu simulāciju

Publicēts
06.10.2015
06.10.2015
Pasūtītājs
Latvijas Darba devēju konfederācija (40008004918)
Termiņš
20.10.2015
Tālrunis
26706738

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 06/10/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Latvijas Darba devēju konfederācija

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40008004918

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, Latvija, LV-1010

Tālruņa numurs(-i): 26706738
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Jolanta Vjakse, 29471150, jolanta.vjakse@lddk.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Mācību kursu izstrāde un mācību nodrošināšana mazā un vidējā biznesa vadības jomā, izmantojot biznesa vadības procesu simulāciju
3. Līguma veids: Pakalpojumi
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Rīga
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 23/12/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 70000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 20/10/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Baznīcas iela 25, Rīga, LV - 1010
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LIAA
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams):
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 422512__0_Nolikums.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv