Sludinājums: Dažādu veidu poliolefīnu matricu – koksnes kompozīcijas paraugu testēšana

Publicēts
18.07.2018
18.07.2018
Pasūtītājs
SIA Troja (40003093873)
Termiņš
01.08.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 18/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Troja

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003093873

Adrese

Bauskas iela 143, Rīga, Latvija, LV 1004

Tālruņa numurs(-i)

67607411

Faksa numurs(-i) (ja ir)

67607422

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Ķīmisko procesu tehnologs - projektu vadītājs, Kārlis Kalniņš , 26323411, karlis.kalnins@finieris.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Dažādu veidu poliolefīnu matricu - koksnes kompozīcijas paraugu testēšana

3. Līguma veids

Pakalpojumi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

SIA "Troja" un pie konkursa uzvarētāja

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

14/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

11000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

01/08/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Bauskas iela 143, Rīga, Latvija, LV-1004

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

CFLA

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Kompetences centri

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv