Grozījumi: Rezerves kopēšanas iekārtu un programmatūras licenču piegāde rezerves kopēšanas nodrošināšanai

Publicēts
29.06.2018
29.06.2018
Pasūtītājs
Valsts ieņēmumu dienests (90000069281)
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
https://www.vid.gov.lv/lv/iepirkumi...
Virs ES sliekšņa

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Publicēšanas datums: 29/06/2018

image Nav paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu
image Ir paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Valsts ieņēmumu dienests, 90000069281

Pasta adrese

Talejas iela 1

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1978

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV00

Kontaktpunkts(-i)

Finanšu pārvaldes Iepirkumu daļa

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Sandra Pole

Tālruņa numurs

67120207

Faksa numurs

67122907

E-pasta adrese

Sandra.Pole@vid.gov.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): https://www.vid.gov.lv

Pircēja profila adrese (URL): https://www.vid.gov.lv/lv/iepirkumi

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Apraksts

II.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums

Rezerves kopēšanas iekārtu un programmatūras licenču piegāde rezerves kopēšanas nodrošināšanai

II.1.2) Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts

Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā norādītajām VID prasībām un Iepirkuma nolikuma 4.pielikumā esošā līguma projekta nosacījumiem, iepirkuma priekšmets ir: - jaunu un kvalitatīvu rezerves kopēšanas iekārtu, kas rada minimālu ietekmi uz vidi visā to kalpošanas laikā, un to pārvaldības programmatūras licenču, ja nepieciešams, (turpmāk kopā – Risinājums) piegādi; - piegādātā Risinājuma uzstādīšanu, konfigurēšanu un integrāciju (turpmāk kopā – Ierīkošana); - slēguma shēmas, kurā attēlots iekārtu izvietojums, portu savienojums ar citām VID iekārtām un aprakstīti galvenie konfigurācijas parametri, (turpmāk – Izpilddokumentācija) sagatavošanu un iesniegšanu; - piegādātā Risinājuma 5 (piecu) gadu ražotāja garantiju atbilstoši Līguma un tā pielikumu noteikumiem.

II.1.3) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
30230000-0

II.1.4) Līguma veids

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids

III.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu vai sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem

imageAtklāts konkurss
imageSlēgts konkurss
imagePaātrināts slēgts konkurss
imageKonkursa procedūra ar sarunām
imagePaātrināta konkursa procedūra ar sarunām
imagePaātrināts atklāts konkurss
imageKonkursa dialogs
imageInovācijas partnerības procedūra
imageMetu konkurss
imageSociālie un citi īpaši pakalpojumi

III.2. Administratīvā informācija

III.2.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs

FM VID 2018/163

III.2.2) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Paziņojuma reģistrācijas numurs un nosūtīšanas datums OV: 2018/S 114-258846 13/06/2018 (dd/mm/gggg)
Paziņojuma publicēšanas datums IUB tīmekļa vietnē: 15/06/2018 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

IV.1. Informācija par to, kādēļ veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)

IV.1.1)

image Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijā
image Paziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijai

IV.2. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Grozījumi Konkursa nolikumā.

IV.3. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

 Paziņojuma nosūtīšanas datums: 27/06/2018

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par līgumu

Avots: pvs.iub.gov.lv