Sludinājums: Iegultās elektronikas programmēšanas kompetences paaugstināšanas apmācības

Publicēts
13.06.2018
13.06.2018
Pasūtītājs
Biedrība "Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija" (40008010789)
Termiņš
29.06.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 13/06/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Biedrība "Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40008010789

Adrese

Dzirnavu iela 93, Rīga, Latvija, LV-1011

Tālruņa numurs(-i)

67288360

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projekta vadītāja Dace Uškeneka, apmacibas@letera.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Iegultās elektronikas programmēšanas kompetences paaugstināšanas apmācības

3. Līguma veids

Pakalpojumi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Latvija vai Eiropas Savienība

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

30500 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

29/06/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Dzirnavu iela 91-k.3, Rīga, LV-1011, Latvija

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā Finanšu un līgumu aģentūra

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos"1.2.2.1. pasākums "Atbalsts nodarbināto apmācībām"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Iepirkuma paredzamā līgumcena norādīta par visu iepirkuma priekšmetu kopā

Avots: pvs.iub.gov.lv