Rezultāts: Programmatūras iepirkums TSI projekta MODERN_STEM vajadzībām

Publicēts
08.03.2018
08.03.2018
Pasūtītājs
AS "Transporta un sakaru institūts" (40003458903)
Uzvarētājs
SIA DPA (40003351675)
Summa
30 409,66 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 08/03/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

AS "Transporta un sakaru institūts"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003458903

Adrese

Lomonosova iela 1, Rīga, Latvija, 1019

Tālruņa numurs(-i)

67100572

Faksa numurs(-i) (ja ir)

67100660

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projektu vadītājs, Ģirts Eldmanis, 67100572, eldmanis.g@tsi.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Programmatūras iepirkums TSI projekta MODERN_STEM vajadzībām

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

09/02/2018

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/03/2018
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA DPA 40003351675 Kr.Valdemāra iela 21-19, Rīga, LV-1010 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA DPA 40003351675 Kr.Valdemāra iela 21-19, Rīga, LV-1010 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

30409.66 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līguma aģentūra

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

8.1.1.0/17/I/009

Avots: pvs.iub.gov.lv