Rezultāts: Latvijas Kvalifikācijas datubāzes datu atjaunošanas sistēmas izveide un publiskās saskarnes vizuālā un funkcionalā risinājuma uzlabošana

Publicēts
13.02.2018
13.02.2018
Pasūtītājs
Nodibinājums "Akadēmiskās informācijas centrs" (40003239385)
Sludinājums
www.aic.lv/portal/par-aic/iepirkumi...
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par metu konkursa rezultātiem

Publicēšanas datums: 13/02/2018

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i) (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Nodibinājums "Akadēmiskās informācijas centrs", 40003239385

Pasta adrese

Vaļņu iela 2

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

Lv-1050

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV00

Kontaktpunkts(-i)

Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010

Kontaktpersona(-as)

Līga Neilande

Tālruņa numurs

+37129228043

Faksa numurs

+37167221006

E-pasta adrese

iepirkumi@aic.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.aic.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.aic.lv/portal/par-aic/iepirkumi

I.2) Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3) Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: Nodibinājums
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

II IEDAĻA. Metu konkursa priekšmets

II.1. Apraksts

II.1.1) Metu konkursa nosaukums

Latvijas Kvalifikācijas datubāzes datu atjaunošanas sistēmas izveide un publiskās saskarnes vizuālā un funkcionalā risinājuma uzlabošana

II.1.2) Īss metu konkursa apraksts

Metu konkursa mērķis ir, izmantojot radošo sacensību, iegūt labāko un ekonomiski pamatotāko Latvijas Kvalifikācijas datubāzes datu atjaunošanas sistēmas un publiskās saskarnes vizuālā un funkcionalā risinājuma ideju, kā arī tās īstenošanas piedāvājumu atbilstoši Nolikuma 1. pielikumam „Tehniskā specifikācija”. Konkurss tiek organizēts vienā kārtā. Konkursa rezultātā tiek noskaidroti 3 (trīs) vai 2 (divi), ja attiecināms, labākie Latvijas Kvalifikācijas datubāzes datu atjaunošanas sistēmas risinājuma un publiskās saskarnes vizuālās koncepcijas, dizaina risinājumu saskarnes atvērumiem un funkcionalitātes risinājumu meklēšanas rīkam Metu autori, kas tiks aicināti piedalīties Sarunu procedūrā saskaņā ar Nolikuma 3.sadaļā „Sarunu procedūra” norādītajiem noteikumiem.

II.1.3) Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu kods (-i) Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
72243000-0 72200000-7

III IEDAĻA. Procedūra

III.1. Apraksts

III.1.1) Konkursa veids

imageAtklāts
imageSlēgts

III.1.2) Metu vērtēšanas kritēriji

 1. Latvijas Kvalifikāciju datubāzes automatizētā datu apmaiņas sistēmas (LKD_ADAS) risinājums (maksimāli 10 punkti).
 2. Latvijas Kvalifikāciju datubāzes automatizētā datu apmaiņas sistēmas risinājuma (LKD_ADAS) redaktora saskarnes risnājums (maksimāli 10 punkti)
 3. Latvijas Kvalifikāciju datubāzes automatizētā datu apmaiņas sistēmas (LKD_ADAS) sadarbība ar jaunizveidoto sistēmu (maksimāli 20 punkti)
 4. Latvijas Kvalifikāciju datubāzes automatizētā datu apmaiņas sistēmas algoritms (maksimāli 40 punkti)
 5. Latvijas Kvalifikācijas datubāzes (LKD) publiskās saskarnes koncepcijas ideja Sākumlapai (maksimāli 20 punkti)
 6. Latvijas Kvalifikācijas datubāzes (LKD) publiskās saskarnes koncepcijas ideja Informatīvajai sadaļai (maksimāli 10 punkti)
 7. Latvijas Kvalifikācijas datubāzes (LKD) publiskās saskarnes kvalifikācijas skata ideja Kvalifikācijas atvērumam (maksimāli 10 punkti)
 8. Latvijas Kvalifikācijas datubāzes (LKD) publiskās saskarnes meklētāja organizēšanas ideja (maksimāli 20 punkti)

III.2. Administratīvā informācija

III.2.1) Iepirkuma identifikācijas numurs

AIC 2017/5/EK

III.2.2) Iepriekšēja publikācija saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

image
image

Ja jā:

VAI

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē:

27/12/2017 - Paziņojums par metu konkursu

IV IEDAĻA: Konkursa rezultāti

Konkurss tika izbeigts bez uzvarētāja noteikšanas?

image
image

IV.1. Informācija par metu konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu

image Netika saņemts neviens mets vai visi meti tika noraidīti
image Citi iemesli (konkursa pārtraukšana)

Konkursa pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams):

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Šis metu konkurss saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


 1. ERASMUS +, Erasmus+: Prospective Initiatives, Policy Networks, Programme and Linguistic Support līdzfinansēts projekts Nr. 572696-EPP-1-2015-1-LV-EPPKA3-EQF-NCP-D „EKI – nacionālās kvalifikāciju datu bāzes”

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

V.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Metu konkurss tika izbeigts bez rezultāta, jo netika saņemts neviens piedāvājums (mets).

V.5. Iesniegumu izskatīšana

V.5.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

V.5.2) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta otro daļu

V.5.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, Iepirkumu uzraudzības birojs

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par metu konkursu

Avots: pvs.iub.gov.lv