Rezultāts: Aprīkojuma iegāde bezvadu interneta attīstībai, zinātnes infrastruktūras attīstībai un pētniecības rezultātu komunikācijai projektu „Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai” un Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija” ietvaros

Publicēts
11.01.2018
11.01.2018
Pasūtītājs
Vidzemes Augstskola (2543001659)
Uzvarētājs
SIA "DIOGENS audio" (43203002997), SIA "BIS S" (40003315890), SIA "TelCom" (40003899464)
Summa
25 250,05 EUR
Sludinājums
www.va.lv/iepirkumi...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 11/01/2018

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Vidzemes Augstskola, 2543001659

Pasta adrese

Cēsu iela 4

Pilsēta / Novads

Valmiera

Pasta indekss

LV-4200

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV008

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Inita Sakne

Tālruņa numurs

+371 26681800

Faksa numurs

+371 64207229

E-pasta adrese

info@va.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.va.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.va.lv/iepirkumi

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Aprīkojuma iegāde bezvadu interneta attīstībai, zinātnes infrastruktūras attīstībai un pētniecības rezultātu komunikācijai projektu „Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai” un Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija” ietvaros

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV008

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, Latvija, LV-4201

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Aprīkojuma, iekārtu, aparatūras un datortehnikas iegāde, paredzamā kopējā līgumcena 25 692.66 EUR

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās CPV kods Papildu kodi
32000000-3
30000000-9
38000000-5

II.5. Sadalījums daļās

image
image

II.6. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

25250.05 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

ViA 2017/7-10/09-ERAF

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: Iepirkuma līgums nr.9-2.2./L/7        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: 1.daļa Audio aprīkojums

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

15/12/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

1

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "DIOGENS audio", 43203002997

Pasta adrese

Partizānu iela 47

Pilsēta / novads

Balvi

Pasta indekss

LV-4501

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

64521050

Faksa numurs

645070400

E-pasts

ilgonis@diogens.lv

NUTS kods

LV005

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 6702.5    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 6702.5    Valūta: EUR

Līguma Nr.: Iepirkuma līgums nr.9-2.2./L/8        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: 2.daļa Specializētas drukas /skenera iekārtas

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

27/12/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

1

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "BIS S", 40003315890

Pasta adrese

Slokas iela 13a

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1048

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67611722

Faksa numurs

67611806

E-pasts

sales@bis.lv

NUTS kods

LV006

Vispārējā interneta adrese:

www.bis.lv

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 5319    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 5319    Valūta: EUR

Līguma Nr.: Iepirkuma līgums nr. 9-2.1./L/4        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: 3.daļa Specializētas tīkls iekārtas, mērierīces

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

22/12/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

1

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "TelCom", 40003899464

Pasta adrese

Visvalža iela 8 - 3a

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1050

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

22008800

Faksa numurs

E-pasts

info@telcom.lv

NUTS kods

LV006

Vispārējā interneta adrese:

www.telcom.lv

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 3628.77    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 3628.77    Valūta: EUR

Līguma Nr.: Iepirkuma līgums nr.9-2.2./L/5        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: 4.daļa Rezerves daļas, aprīkojums

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

22/12/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

2

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "TelCom", 40003899464

Pasta adrese

Visvalža iela 8 - 3a

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1050

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

22008800

Faksa numurs

E-pasts

info@telcom.lv

NUTS kods

LV006

Vispārējā interneta adrese:

www.telcom.lv

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 3522.77    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 3522.77    Valūta: EUR

Līguma Nr.: Iepirkuma līgums nr.9-2.2./L/6        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: 5.daļa Datortehnika Līgums nr.9-2.2./L/6

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

22/12/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

3

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

3

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "TelCom", 40003899464

Pasta adrese

Visvalža iela 8 - 3a

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1050

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

22008800

Faksa numurs

E-pasts

info@telcom.lv

NUTS kods

LV006

Vispārējā interneta adrese:

www.telcom.lv

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 6077.01    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 6077.01    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


 1. ERAF, Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.4.pasākums un 8.1.1. pasākums

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv