Rezultāts: Vidzemes Augstskolas nodrošinājums ar elektroniskajiem skariem

Publicēts
06.02.2017
06.02.2017
Pasūtītājs
Vidzemes Augstskola (2543001659)
Uzvarētājs
SIA "Telia Latvija" (40003057571)
Summa
5 289,00 EUR
Sludinājums
www.va.lv/iepirkumi...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 06/02/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Vidzemes Augstskola, 2543001659

Pasta adrese

Cēsu iela 4

Pilsēta / Novads

Valmiera

Pasta indekss

LV-4200

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Inita Sakne

Tālruņa numurs

+371 26681800

Faksa numurs

+371 64207229

E-pasta adrese

info@va.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.va.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.va.lv/iepirkumi

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Vidzemes Augstskolas nodrošinājums ar elektroniskajiem skariem

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV008

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Cēsu ielā 4, Tērbatas ielā 10, Ausekļa ielā 25a, Zvejnieku ielā 13 un Stacijas ielā 22, Valmierā

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Elektronisko sakaru nodrošināšana

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
64210000-1 72411000-4

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

5289 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

ViA 2016/7-10/05

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Līgums nr.202/2016PA-par elektronisko sakaru pakalpojumiem Iepirkums nr.ViA 2016/7-10/05 "Vidzemes Augstskolas nodrošinājums ar elektroniskajie sakariem"

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

06/12/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Telia Latvija", 40003057571

Pasta adrese

Lielvārdes iela 8a

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1006

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67082100

Faksa numurs

67550083

E-pasts

info@telia.lv

Vispārējā interneta adrese:

www.telia.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 5289    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 5289    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv