Sludinājums: Par programmatūras licenču piegādēm

Publicēts
19.01.2017
19.01.2017
Pasūtītājs
Liepājas pilsētas pašvaldība (90000063185)
Termiņš
01.02.2017
Pilsēta
Kontaktpersona
Andra Kalniņa
E-pasts
Sludinājums
www.liepaja.lv/page/6...
Tālrunis
63404701

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Publicēšanas datums: 19/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Liepājas pilsētas pašvaldība, 90000063185

Pasta adrese

Rožu iela 6

Pilsēta / Novads

Liepāja

Pasta indekss

LV-3401

Valsts

Latvija

Kontaktpersona(-as)

Andra Kalniņa

Tālruņa numurs

63404701

Faksa numurs

63404777

E-pasta adrese

iepirkumi@dome.liepaja.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.liepaja.lv/varti/lv/

Pircēja profila adrese (URL): http://www.liepaja.lv/page/6

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:

image
image

Iepirkuma dokumentus var saņemt

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

Piedāvājumi jāiesniedz

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II iedaļa. Līguma priekšmets

II.1 ) Iepirkuma līguma nosaukums

Par programmatūras licenču piegādēm

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV003

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

Liepāja

II.3 ) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Par programmatūras licenču piegādēm

II.4 ) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
48000000-8

II.5 ) Iepirkums ir sadalīts daļās

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

image
image
imageTikai vienu daļu
imageVienu vai vairākām daļām
imageVisām daļām

II.6 ) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  36 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LPP 2017/11

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 01/02/2017 (dd/mm/gggg)    Darba laiks Pirmdiena – no 08:30 – 18:00; Otrdiena, trešdiena, ceturtdiena – no 08:30 – 17:00; Piektdiena – no 08:30 – 16:00; Pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par 1 (vienu) stundu.

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 01/02/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 14:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

01/02/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 14:00

Vieta: Liepāja, Rožu iela 6, Lielā zāle, 207.kabinets

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Iepirkuma rezultātā tiks slēgta vispārīgā vienošanās ar ne vairāk kā 3 (trim) piegādātājiem. Vispārīgās vienošanās termiņš ir noteikts 36 (trīsdesmir seši mēneši) vai līdz brīdim, kad kopējā līgumcena par programmatūras licenču piegādēm sasniedz EUR 41 000,00, neskaitot PVN. Pirmā līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniegs atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

III. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija", 90000063185

Pasta adrese

Rožu iela 6

Pilsēta / novads

Liepāja

Pasta indekss

LV-3401

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Liepājas pilsētas pašvaldības policija, 90000037587

Pasta adrese

Jelgavas iela 48

Pilsēta / novads

Liepāja

Pasta indekss

LV-3400

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests, 90000035266

Pasta adrese

Veidenbauma 3

Pilsēta / novads

Liepāja

Pasta indekss

LV-3401

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Bāriņtiesa", 90002394125

Pasta adrese

Jelgavas iela 48

Pilsēta / novads

Liepāja

Pasta indekss

LV-3401

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa, 90001550017

Pasta adrese

Lielā iela 1

Pilsēta / novads

Liepāja

Pasta indekss

LV-3401

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūras pārvalde", 90002008987

Pasta adrese

Rožu laukums 5/6

Pilsēta / novads

Liepāja

Pasta indekss

LV-3401

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde", 90000291763

Pasta adrese

Brīvības ielā 39

Pilsēta / novads

Liepāja

Pasta indekss

LV - 3401

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE", 90000063151

Pasta adrese

Uliha iela 36

Pilsēta / novads

Liepāja

Pasta indekss

LV-3401

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas kapsētu pārvalde", 90000063081

Pasta adrese

K.Zāles laukums 6

Pilsēta / novads

Liepāja

Pasta indekss

LV-3401

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Nekustamā īpašuma pārvalde", 90002066769

Pasta adrese

Peldu iela 5

Pilsēta / novads

Liepāja

Pasta indekss

LV-3401

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Būvvalde", 90000437928

Pasta adrese

Rožu iela 6

Pilsēta / novads

Liepāja

Pasta indekss

LV 3401

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā Pārvalde", 90010879256

Pasta adrese

Uliha iela 44

Pilsēta / novads

Liepāja

Pasta indekss

LV3401

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Liepājas pašvaldības aģentūra "Nodarbinātības projekti", 90001541495

Pasta adrese

Lazaretes iela 7

Pilsēta / novads

Liepāja

Pasta indekss

LV 3414

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra "Liepājas sabiedriskais transports", 90009569239

Pasta adrese

Jūrmalas iela 23

Pilsēta / novads

Liepāja

Pasta indekss

LV-3401

Valsts

Latvija

Avots: pvs.iub.gov.lv