Rezultāts: Elektroniskās ziņojumu līnijas cīņai pret nelegāla satura apriti internetā darbības nodrošināšana

Publicēts
16.01.2017
16.01.2017
Pasūtītājs
Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts (90002111761)
Uzvarētājs
Latvijas Interneta asociācija (40008053557)
Summa
34 462,81 EUR
Sludinājums
www.lumii.lv/resource/show/55...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 16/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, 90002111761

Pasta adrese

Raiņa bulvāris 29

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1459

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Mārtiņš Kaškins

Tālruņa numurs

67211241

Faksa numurs

67820153

E-pasta adrese

iepirkumi@lumii.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lumii.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.lumii.lv/resource/show/55

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: Publiska atvasināta persona
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita: zinātne

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Elektroniskās ziņojumu līnijas cīņai pret nelegāla satura apriti internetā darbības nodrošināšana

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Raiņa bulvāris 29, Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Elektroniskās ziņojumu līnijas cīņai pret nelegāla satura apriti internetā darbības nodrošināšanas pakalpojumi LU MII veicamo funkciju atbalstam

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
75200000-8

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

34462.81 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LU MII 2017/01-BM

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Elektroniskās ziņojumu līnijas cīņai pret nelegāla satura apriti internetā darbības nodrošināšana

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

12/01/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Latvijas Interneta asociācija, 40008053557

Pasta adrese

Brīvības gatve 214m - 2, 201. birojs

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1039

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67281312

Faksa numurs

E-pasts

office@lia.lv

Vispārējā interneta adrese:

www.lia.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 34462.81    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 34462.81    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv