Sludinājums: Automatizētās lietvedības sistēmas (ALS) uzturēšana

Publicēts
11.05.2016
11.05.2016
Pasūtītājs
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (90001669496)
Termiņš
23.05.2016
Pilsēta
Kontaktpersona
Informācijas tehnoloģiju departamenta IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste Silvija Bērziņa
E-pasts
Sludinājums
www.vsaa.lv/lv/iepirkumi/iepirkumi-...
Tālrunis
67038881

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Publicēšanas datums: 11/05/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, 90001669496

Pasta adrese

Lāčplēša iela 70a

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1011

Valsts

Latvija

Kontaktpersona(-as)

Informācijas tehnoloģiju departamenta IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste Silvija Bērziņa

Tālruņa numurs

67038881

Faksa numurs

67143825

E-pasta adrese

silvija.berzina@vsaa.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vsaa.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.vsaa.lv/lv/iepirkumi/iepirkumi-2016/iepirkumi-publisko-iepirkumu-likuma-8-panta-kartiba

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:

image
image

Iepirkuma dokumentus var saņemt

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

Piedāvājumi jāiesniedz

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II iedaļa. Līguma priekšmets

II.1 ) Iepirkuma līguma nosaukums

Automatizētās lietvedības sistēmas (ALS) uzturēšana

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

VSAA Informācijas tehnoloģiju departaments Fridriķa iela 9, Rīga, Latvija

II.3 ) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Automatizētās lietvedības sistēmas (ALS) uzturēšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju

II.4 ) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
72267000-4

II.5 ) Iepirkums ir sadalīts daļās

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

image
image
imageTikai vienu daļu
imageVienu vai vairākām daļām
imageVisām daļām

II.6 ) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  12 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2016/84

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 23/05/2016 (dd/mm/gggg)    Darba laiks 8:30-17:00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 23/05/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 11:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 

Vieta: 

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Iepirkuma dokumentācija pieejama pasūtītāja interneta vietnē http://www.vsaa.lv/lv/iepirkumi/iepirkumi-2016/iepirkumi-publisko-iepirkumu-likuma-8-panta-kartiba

PIELIKUMS A

Papildus adreses un kontakpersonas

II. Adrese, kur jāiesniedz piedāvājumi

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra , 90001669496

Pasta adrese

204.kab., Fridriķa iela 9

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1019

Valsts

Latvija

Kontaktpersona (as)

iepirkumu speciāliste Silvija Bērziņa

Tālruņa numurs

67038881

Faksa numurs

67143825

E-pasts

silvija.berzina@vsaa.lv

Interneta adreses (-es)(ja nepieciešams)

Vispārējā adrese (URL): http://www.vsaa.lv/

Avots: pvs.iub.gov.lv