Rezultāts: Video novērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana.

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Vārves pagasta K.Pūpoliņa zemnieku saimniecība Pūpoliņi (51201012481)
Uzvarētājs
SIA RIAP (40103462676)
Summa
2 791,00 EUR
Tālrunis
29918140

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Vārves pagasta K.Pūpoliņa zemnieku saimniecība Pūpoliņi

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 51201012481

 Adrese: Ventspils novads,Ziru pagasts Kaspari, Latvija, 3624

 Tālruņa numurs(-i): 29918140
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): īpašnieks,Kaspars Pūpoliņš,29918140,zspupolini@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Video novērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana.
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 14/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Datu tehnoloģiju grupa 50003459811 Rīga ,Stabu4/3 Latvija
SIA KCE 41203037327 Dzelzavas 24, Rīga Latvija
SIA Apsardzes alianse 40103882341 "Ieviņa-99,378",Medemciems,Olaines pagasts Latvija
SIA RIAP 40103462676 Priežu 32,Jaunmārupe,Mārupes novads Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA RIAP  40103462676  Priežu 32,Jaunmārupe,Mārupes novads  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 2791 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv