Rezultāts: Par standarta programmatūras, ražotāja standarta programmatūras atbalsta piegādi un standarta programmatūras apmācības kursu nodrošināšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

Publicēts
24.02.2016
24.02.2016
Pasūtītājs
Valsts reģionālās attīstības aģentūra (90001733697)
Uzvarētājs
SIA "Blue Bridge Technologies" (40003932716), AS "Digital Mind" (40003761569), SIA "Envirotech" (40003427848), AS „Exigen Services Latvia” (40003275598), Pilnsabiedrība "Fima Group" (40103248859), SIA "InfoEra Latvia" (40103304361), SIA "Stallion" (40103160742), SIA "Visma Enterprise" (40003734170), SIA "ABC Software" (40003627089), SIA "ATEA" (40003312822), SIA "Baltic Premier Partners" (40103280557), SIA "Baltijas Informācijas tehnoloģijas" (40003042434), AS "Capital" (40003088497), SIA "CYONE" (40002855775), SIA "Data Security Solutions" (40103302905), SIA "Datakom" (40103142605), SIA "DBA Competence Center" (40103227895), SIA "DPA" (40003351675), SIA "I.R. Finanses" (400003609045), SIA "IDK Sistēmas" (40103231320), SIA "IPRO" (40003521916), SIA "Kogra" (40003009603), SIA "Komerccentrs DATI grupa" (40003115371), SIA "Lattelecom Technology" (40003016728), SIA "PC Konsultants" (46102001393), SIA "RGP" (40003618014), SIA "TelCom" (40003899464), SIA "4Print" (40103214725), SIA "AA Projekts" (40003572522), SIA "Belam-Rīga" (40003171311), SIA "Biroteh" (40003427250), SIA "Corporate Consulting" (40103167628), SIA "Corporate Systems" (40103307781), SIA "Datamed" (40003863787), SIA "Datorika" (40003528967), SIA "Datorzinību centrs" (40003308066), SIA "Elva Baltic" (40003687406), SIA "Euroscreen" (40003380763), AS "Exigen Services Latvia" (40003275598), SIA "JP risinājumi" (50102028681), SIA "Lielvārds" (47403001219), SIA "Marko Tech" (40103556420), SIA "Meditec" (40003428044), SIA "OptiCom" (40003231409), SIA "OSS Networks" (50103316201), SIA "Relative CC" (40103249479), AS "RIX Technologies" (40003548427), SIA "Santa Monica Networks" (40003629130), SIA "Softikom" (40003674327), SIA "Tieto Latvia" (40003193130), SIA "XTECH2" (40103371076), SIA "ZZ Dats" (40003278467)
Summa
25 000 000,00 EUR
Sludinājums
www.vraa.gov.lv/lv/about/iepirkumi/...
Virs ES sliekšņa

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 24/02/2016

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums/vārds, adrese un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Valsts reģionālās attīstības aģentūra, 90001733697

Pasta adrese

Elizabetes iela 19, Rīga, LV - 1010

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV, 1010

Valsts

Latvija

Kontaktpunkts(-i)

Elektronisko iepirkumu departaments

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Ilga Cimdiņa

Tālruņa numurs

66155511

Faksa numurs

67079001

E-pasta adrese

pasts@vraa.gov.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vraa.gov.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.vraa.gov.lv/lv/about/iepirkumi/

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita: reģionālā attīstība

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Apraksts

II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Par standarta programmatūras, ražotāja standarta programmatūras atbalsta piegādi un standarta programmatūras apmācības kursu nodrošināšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

II.1.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi
imageBūvdarbu veikšana
image Projektēšana un būvdarbu veikšana
image Būvdarbu veikšana ar jebkādiem līdzekļiem, kas atbilst līgumslēdzējas iestādes norādītajām prasībām
imagePirkums
imageNomaksas pirkums
imageNoma
imageNoma ar izpirkuma tiesībām
imageĪre
imageĪre ar izpirkuma tiesībām
imageMinēto piegāžu veidu kombinācija

Pakalpojumu kategorijas Nr. (atbilstoši pakalpojumu līgumu nomenklatūrai)    
(Pakalpojumu kategorijām 1-27, skatīt Publisko iepirkumu likuma 2.pielikumu)
Gadījumā, ja līgums tiek slēgts par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma “Pakalpojumu līgumu nomenklatūra” B daļā minētajiem pakalpojumiem, vai piekrītat šī paziņojuma publicēšanai?

image
image
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

Latvijas Republikas teritorija

NUTS kods: LV00

II.1.3) Paziņojums ietver (attiecīgā gadījumā)

image Vispārīgo vienošanos
image Dinamiskās iepirkumu sistēmas (DIS) izveidošanu

II.1.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts

Par standarta programmatūras, ražotāja standarta programmatūras atbalsta piegādi un standarta programmatūras apmācības kursu nodrošināšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

II.1.5) Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
48000000-8 72266000-7
72267000-4
72265000-0
72263000-6
72268000-1

II.1.6) Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA - Government Procurement Agreement)

image
image

II.2. Kopējā līgumcena

II.2.1) Kopējā līgumcena (tikai cipariem, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

Valūta

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Kopējā līgumcena: 25000000

EUR

image image

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena:

 

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena:

EUR

 

III IEDAĻA. Procedūra

III.1. Procedūras veids

III.1.1) Procedūras veids

imageAtklāts konkurss
imageSlēgts konkurss
imagePaātrināts slēgts konkurss

Pamatojums paātrinātas procedūras izvēlei:

imageKonkursa dialogs
imageCenu aptauja
imageSarunu procedūra, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu

Sarunu procedūras, ko piemēro saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta pirmās daļas 2. punktu, izvēles pamatojums:

imagePaātrināta sarunu procedūra

Paātrinātās procedūras vai sarunu procedūras, ko piemēro saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta pirmās daļas 2. punktu, izvēles pamatojums:

imageSarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu
imageLīguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (Pielikuma C k) un l) punktā minētajos gadījumos)

Pamatojums līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu: lūdzu, aizpildiet Pielikumu C

III.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs

III.2.1) Piedāvājuma izvēles kritērijs

image Piedāvājums ar viszemāko cenu
image Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums , kas izvērtēts saskaņā ar
image zemāk minētajiem kritērijiem un to īpatsvaru nozīmīguma secībā (piedāvājuma vērtēšanas kritērijus un to īpatsvaru nozīmīguma secībā papildus norāda tad, ja tie nav iekļauti iepirkuma procedūras dokumentos)
image kritēriji, kas iekļauti iepirkuma procedūras dokumentos

III.2.2) Piemērota elektroniskā izsole

image
image

III.3. Administratīvā informācija

III.3.1) Iepirkuma identifikācijas numurs

VRAA 2015/03/AK/CI-97

III.3.2) Iepriekšēja (-as) publikācija (-as) Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

image
image

Ja jā:
Paziņojuma reģistrācijas numurs OV - publikācijas datums - publikācijas veids :
2015/S 085-151752 - 02/05/2015 - Paziņojums par līgumu
2015/S 110-199297 - 10/06/2015 - Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
2015/S 220-401042 - 13/11/2015 - Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem
2015/S 224-407853 - 19/11/2015 - Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem
2015/S 246-446995 - 19/12/2015 - Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem
(ja ir bijušas vairākas iepriekšējas publikācijas, izmantojiet šo apakšpunktu atkārtoti)

III.3.3) Cita (-as) iepriekšēja (-as) publikācija (-as) saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

image
image

IV IEDAĻA: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma Nr.: 1

Daļas Nr.: 1        Ar iepirkuma uzvarētāju noslēdzamā iepirkuma līguma nosaukums: Programmatūras licences un to atjaunināšana

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

16/02/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

27

IV.3. Pieteikumus iesniegušo kandidātu un/vai piedāvājumus iesniegušo pretendentu nosaukumi, reģistrācijas numuri (fiziskām personām – vārdi, uzvārdi, personas kodi), adreses, valstiskā piederība

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Blue Bridge Technologies", 40003932716

Pasta adrese

Mazā Nometņu iela 31-206

Pilsēta / novads

Rīga,

Pasta indekss

LV-1002

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67615159

Faksa numurs

67819422

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

AS "Digital Mind", 40003761569

Pasta adrese

Jūrkalnes iela 15/25

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1046

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67409555

Faksa numurs

67409552

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Envirotech", 40003427848

Pasta adrese

Mūkusalas iela 41b-8

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1004

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67215220

Faksa numurs

67215158

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

AS „Exigen Services Latvia”, 40003275598

Pasta adrese

Jāņa Daliņa iela 15

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1013

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67032500

Faksa numurs

67381218

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Pilnsabiedrība "Fima Group", 40103248859

Pasta adrese

Dzelzavas iela 120G

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1021

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67722277

Faksa numurs

67722270

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "InfoEra Latvia", 40103304361

Pasta adrese

Ūdens iela 6-2

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1007

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

22087627

Faksa numurs

67298850

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Stallion", 40103160742

Pasta adrese

Brīvības gatve 214b-313

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1039

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67888315

Faksa numurs

67888316

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Visma Enterprise", 40003734170

Pasta adrese

Kronvalda bulv. 3/5

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67116211

Faksa numurs

67116212

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "ABC Software", 40003627089

Pasta adrese

Turaidas iela 10

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1039

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67082600

Faksa numurs

67082610

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "ATEA", 40003312822

Pasta adrese

Ūnijas iela 11

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1039

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67819050

Faksa numurs

67819049

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Baltic Premier Partners", 40103280557

Pasta adrese

Biroju iela 10, Lidostas "Rīga" teritorija

Pilsēta / novads

Mārupes novads

Pasta indekss

LV-2167

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67015565

Faksa numurs

67015544

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Baltijas Informācijas tehnoloģijas", 40003042434

Pasta adrese

Ūnijas iela 11a

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1039

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67819977

Faksa numurs

67819980

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

AS "Capital", 40003088497

Pasta adrese

Ganību dambis 23c

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1045

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67517822

Faksa numurs

67517820

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "CYONE", 40002855775

Pasta adrese

Piedrujas iela 3, 308.kab.

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1073

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

20011551

Faksa numurs

66066346

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Data Security Solutions", 40103302905

Pasta adrese

Pētersalas iela 4-12

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1045

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

26113545

Faksa numurs

Nav

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Datakom", 40103142605

Pasta adrese

Vienības gatve 109

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1058

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67628888

Faksa numurs

67321400

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "DBA Competence Center", 40103227895

Pasta adrese

Mazā Nometņu iela 47

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1002

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

26304922

Faksa numurs

26433406

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "DPA", 40003351675

Pasta adrese

Elizabetes iela 75

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1050

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67509900

Faksa numurs

67509906

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "I.R. Finanses", 400003609045

Pasta adrese

Dīķa iela 44

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

26411155

Faksa numurs

67323236

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "IDK Sistēmas", 40103231320

Pasta adrese

Izstādes iela 11, Valdlauči, Ķekavas pagasts,

Pilsēta / novads

Ķekavas novads

Pasta indekss

LV-2124

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29490402

Faksa numurs

67161331

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "IPRO", 40003521916

Pasta adrese

G.Astras iela 8b

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1082

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67873279

Faksa numurs

67161879

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Kogra", 40003009603

Pasta adrese

Skolas iela 21

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67369052

Faksa numurs

67369656

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Komerccentrs DATI grupa", 40003115371

Pasta adrese

Balasta dambis 80a

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1048

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67602797

Faksa numurs

67610606

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Lattelecom Technology", 40003016728

Pasta adrese

Pērses iela 8

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1011

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67055271

Faksa numurs

67051851

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "PC Konsultants", 46102001393

Pasta adrese

Kaļķu iela 10-1

Pilsēta / novads

Kuldīga

Pasta indekss

LV-3301

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

63350306

Faksa numurs

63350309

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "RGP", 40003618014

Pasta adrese

Vestienas iela 6

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1035

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67281335

Faksa numurs

Nav

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "TelCom", 40003899464

Pasta adrese

Braslas iela 24

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1035

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

22008800

Faksa numurs

67565282

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.5. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Valūta

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Paredzamā līgumcena: 10000000

EUR

image image

Kopējā līgumcena: 10000000

EUR

image image

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena:

 

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena:

EUR

 

IV.6. Pretendentam ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām

image
image

Ja jā, līgumcena vai līguma daļa, par ko tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām (tikai cipariem)

Līgumcena, bez PVN :      Valūta:      Līguma daļa :     

imageNav zināms

Līguma Nr.: 2

Daļas Nr.: 2        Ar iepirkuma uzvarētāju noslēdzamā iepirkuma līguma nosaukums: Programmatūras pakalpojumi

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

16/02/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

43

IV.3. Pieteikumus iesniegušo kandidātu un/vai piedāvājumus iesniegušo pretendentu nosaukumi, reģistrācijas numuri (fiziskām personām – vārdi, uzvārdi, personas kodi), adreses, valstiskā piederība

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "4Print", 40103214725

Pasta adrese

Mazā Nometņu iela 47

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1002

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67612334

Faksa numurs

67612673

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "AA Projekts", 40003572522

Pasta adrese

Dzirnavu iela 72-2

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1050

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67282720

Faksa numurs

67282720

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "ABC Software", 40003627089

Pasta adrese

Turaidas iela 10

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1039

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67082600

Faksa numurs

67082610

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "ATEA", 40003312822

Pasta adrese

Ūnijas iela 11

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1039

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67819050

Faksa numurs

67819049

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Baltic Premier Partners", 40103280557

Pasta adrese

Biroju iela 10, Lidostas "Rīga" teritorija

Pilsēta / novads

Mārupes novads

Pasta indekss

LV-2167

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67015565

Faksa numurs

67015544

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Baltijas Informācijas tehnoloģijas", 40003042434

Pasta adrese

Ūnijas iela 11a

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1039

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67819977

Faksa numurs

67819980

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Belam-Rīga", 40003171311

Pasta adrese

Ģertrūdes iela 94

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1009

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67013439

Faksa numurs

67013410

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Biroteh", 40003427250

Pasta adrese

Mūkusalas iela 42

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1004

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67808788

Faksa numurs

67808799

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Blue Bridge Technologies", 40003932716

Pasta adrese

Mazā Nometņu iela 31-206

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1002

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67615159

Faksa numurs

67819422

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

AS "Capital", 40003088497

Pasta adrese

Ganību dambis 23c

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1045

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67517822

Faksa numurs

67517820

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Corporate Consulting", 40103167628

Pasta adrese

Pērnavas iela 43A-9

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1009

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67847762

Faksa numurs

67847761

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Corporate Systems", 40103307781

Pasta adrese

Pērnavas iela 43A-9

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1009

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67847762

Faksa numurs

67847761

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "CYONE", 40002855775

Pasta adrese

Piedrujas iela 3, 308.kab.

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1073

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

20011551

Faksa numurs

66066346

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Datakom", 40103142605

Pasta adrese

Vienības gatve 109

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1058

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67628888

Faksa numurs

67321400

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Datamed", 40003863787

Pasta adrese

Sūnu iela 6

Pilsēta / novads

Jūrmala

Pasta indekss

LV-2008

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29185941

Faksa numurs

66660135

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Datorika", 40003528967

Pasta adrese

A.Pumpura iela 1

Pilsēta / novads

Sigulda

Pasta indekss

LV-2150

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29479924

Faksa numurs

Nav

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Datorzinību centrs", 40003308066

Pasta adrese

Lāčplēša iela 41

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1011

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67338366

Faksa numurs

67332146

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

AS "Digital Mind", 40003761569

Pasta adrese

Jūrkalnes iela 15/25

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1046

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67409555

Faksa numurs

67409552

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "DPA", 40003351675

Pasta adrese

Elizabetes iela 75

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1050

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67509900

Faksa numurs

67509906

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Elva Baltic", 40003687406

Pasta adrese

Robežu iela 46

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1004

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67065115

Faksa numurs

67065117

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Euroscreen", 40003380763

Pasta adrese

Brīvības gatve 235

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1006

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67555554

Faksa numurs

67555563

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

AS "Exigen Services Latvia", 40003275598

Pasta adrese

Jāņa Daliņa iela 15

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1013

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67032500

Faksa numurs

67381218

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "I.R. Finanses", 400003609045

Pasta adrese

Dīķa iela 44

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

26411155

Faksa numurs

67323236

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "IDK Sistēmas", 40103231320

Pasta adrese

Izstādes iela 11, Valdlauči, Ķekavas pagasts,

Pilsēta / novads

Ķekavas novads

Pasta indekss

LV-2124

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29490402

Faksa numurs

67161331

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "IPRO", 40003521916

Pasta adrese

G.Astras iela 8b

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1082

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67873279

Faksa numurs

67161879

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "JP risinājumi", 50102028681

Pasta adrese

Kraujas, Ieriķi, Drabešu pagasts

Pilsēta / novads

Amatas novads

Pasta indekss

LV-4139

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29283756

Faksa numurs

Nav

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Komerccentrs DATI grupa", 40003115371

Pasta adrese

Balasta dambis 80a

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1048

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67602797

Faksa numurs

67610606

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Lattelecom Technology", 40003016728

Pasta adrese

Pērses iela 8

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1011

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67055271

Faksa numurs

67051851

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Lielvārds", 47403001219

Pasta adrese

Skolas iela 5

Pilsēta / novads

Lielvārde

Pasta indekss

LV-5070

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29251296

Faksa numurs

65071861

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Marko Tech", 40103556420

Pasta adrese

Peldu iela 4-42, Ulbroka

Pilsēta / novads

Stopiņu novads

Pasta indekss

LV-2130

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

26108999

Faksa numurs

Nav

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Meditec", 40003428044

Pasta adrese

Graudu iela 68

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1046

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67285256

Faksa numurs

67243132

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "OptiCom", 40003231409

Pasta adrese

Rūpniecības iela 5

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67331878

Faksa numurs

67338628

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "OSS Networks", 50103316201

Pasta adrese

Cēsu iela 31F-3

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1012

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

66100800

Faksa numurs

66100804

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "PC Konsultants", 46102001393

Pasta adrese

Kaļķu iela 10-1

Pilsēta / novads

Kuldīga

Pasta indekss

LV-3301

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

63350306

Faksa numurs

63350309

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Relative CC", 40103249479

Pasta adrese

Elizabetes iela 75

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1050

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67509900

Faksa numurs

67509906

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "RGP", 40003618014

Pasta adrese

Vestienas iela 6

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1035

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67281335

Faksa numurs

Nav

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

AS "RIX Technologies", 40003548427

Pasta adrese

Blaumaņa iela 5a-3

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1011

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67142990

Faksa numurs

67142991

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Santa Monica Networks", 40003629130

Pasta adrese

Kuršu iela 24

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1006

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67722204

Faksa numurs

67801852

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Softikom", 40003674327

Pasta adrese

Brīvības gatve 214m

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1039

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67077702

Faksa numurs

67077786

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Tieto Latvia", 40003193130

Pasta adrese

Ropažu iela 10

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1039

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67510000

Faksa numurs

67030001

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Visma Enterprise", 40003734170

Pasta adrese

Kronvalda bulv. 3/5

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67116211

Faksa numurs

67116212

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "XTECH2", 40103371076

Pasta adrese

Katrīnas dambis 24A-15

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1045

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29185941

Faksa numurs

66660135

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "ZZ Dats", 40003278467

Pasta adrese

Elizabetes iela 41/43

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67686955

Faksa numurs

67686956

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.5. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Valūta

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Paredzamā līgumcena: 15000000

EUR

image image

Kopējā līgumcena: 15000000

EUR

image image

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena:

 

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena:

EUR

 

IV.6. Pretendentam ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām

image
image

Ja jā, līgumcena vai līguma daļa, par ko tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām (tikai cipariem)

Līgumcena, bez PVN :      Valūta:      Līguma daļa :     

imageNav zināms

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

 1. ERAF, Eiropas reģionālās attīstības fonds
 2. ESF, Eiropas Sociālais fonds
 3. KF, Kohēzijas fonds, Eiropas Savienības teritoriālās sadarbības programmas un citi struktūrfondi

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

V.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Šis ir paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem par iepirkuma priekšmeta 1.daļas sadaļās (to pozīcijās): CI97.1.2., CI97.1.7., CI97.1.9., CI97.9., CI97.10., CI97.19., CI97.21., CI97.28., CI97.49., CI97.51., CI97.52., CI97.67.sadaļas atsevišķās pozīcijās, CI97.70., CI97.71., CI97.96., CI97.110., CI97.115., CI97.122., CI97.134., CI97.145., CI97.151., CI97.159., CI97.161., CI97.162., CI97.168., CI97.182., CI97.193., CI97.201., CI97.203. un CI97.212. noteikto preču piegādi un 2.daļas sadaļās (to pozīcijās): CI97P.1., CI97P.2., CI97P.4., CI97P.5., CI97P.7.‒CI97P.10., CI97P.12., CI97P.13., CI97P.15., CI97P.18.‒CI97P.19., CI97P.22.sadaļas pozīcijās CI97P.22.1‒CI97P.22.3, CI97P.22.6‒CI97P.22.7, CI97P.22.17‒CI97P.22.21, CI97P.22.25‒CI97P.22.28, CI97P.22.30, CI97P.23.‒CI97P.27., CI97P.29., CI97P.33.‒CI97P.35., CI97P.37., CI97P.38.sadaļas pozīcijās CI97P.38.2‒CI97P.38.10, CI97P.38.14‒CI97P.38.42, CI97P.39.‒CI97P.43., CI97P.48.‒CI97P.56., CI97P.58.‒CI97P.62., CI97P.64.‒CI97P.65., CI97P.67.‒CI97P.68., CI97P.69.sadaļas pozīcijās CI97P.69.1, CI97P.76., CI97P.78.‒CI97P.79., CI97P.82.‒CI97P.92., CI97P.94. un CI97P.97.‒CI97P.98. noteikto pakalpojumu sniegšanu. Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem par pārējām iepirkuma priekšmeta 1. un 2.daļas sadaļām (to pozīcijām), par kurām iepriekš tāds nav publicēts, tiks publicēts papildus. Paziņojumā norādītās plānotās līgumcenas par minēto iepirkuma priekšmeta daļu sadaļām (visām to pozīcijām) ir provizoriskas un tās var mainīties, jo tiks slēgta vispārīgā vienošanās. Paziņojuma IV.3.punktā norādītās cenas nav pretendentu piedāvātās līgumcenas, bet ir katra pretendenta piedāvāto preču vai pakalpojumu vienību cenu kopsumma eiro attiecīgo iepirkuma priekšmeta daļu (sadaļu) pozīcijās, kurās tie iesnieguši piedāvājumus. Informāciju par konkrētām iepirkuma priekšmeta 1. un 2.daļas sadaļu pozīcijām, kurās attiecīgajiem pretendentiem ir piešķirtas līguma (vispārīgās vienošanās) tiesības sk. iepirkuma procedūras dokumentos.

V.5. Iesniegumu izskatīšana

V.5.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

V.5.2) Iestāde, kas atbildīga par starpniecības procedūrām (attiecīgā gadījumā)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

,

Pasta adrese

Pilsēta / Novads

Pasta indekss

Valsts

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasta adrese

Vispārējā interneta adrese (URL):

V.5.3) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem:
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83. panta otro daļu

V.5.4) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

PIELIKUMS A

Papildus adreses un kontakpersonas

I. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Ādažu novada dome, 90000048472

Pasta adrese

Gaujas iela 33A

Pilsēta / novads

Ādažu novads

Pasta indekss

LV-2164

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Aglonas novada pašvaldība, 90000065754

Pasta adrese

Somersetas ielā 34

Pilsēta / novads

Aglona

Pasta indekss

LV - 5304

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Aizkraukles novada pašvaldība, 90000074812

Pasta adrese

Lāčplēša ielā 1a

Pilsēta / novads

Aizkraukle, Aizkraukles nov.,

Pasta indekss

LV - 5101

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Aizputes novada pašvaldība, 90000031743

Pasta adrese

Atmodas ielā 22, Aizpute

Pilsēta / novads

Aizputes novads

Pasta indekss

LV - 3456

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Aknīstes novada pašvaldība, 90000026441

Pasta adrese

Skolas ielā 7

Pilsēta / novads

Aknīstē

Pasta indekss

LV - 5208

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Alojas novada pašvaldība, 90000060032

Pasta adrese

Jūras ielā 13

Pilsēta / novads

Aloja

Pasta indekss

LV - 4064

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Alsungas novada pašvaldība, 90000036596

Pasta adrese

Pils ielā 1

Pilsēta / novads

Alsunga

Pasta indekss

LV - 3306

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Alūksnes novada pašvaldība, 90000018622

Pasta adrese

Dārza ielā 11

Pilsēta / novads

Alūksne

Pasta indekss

LV - 4301

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Amatas novada pašvaldība, 90000957242

Pasta adrese

"""Ausmas"", Drabešu pagasts"

Pilsēta / novads

Amatas novads

Pasta indekss

LV - 4101

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Apes novada pašvaldība, 90000035872

Pasta adrese

Stacijas ielā 2, Ape

Pilsēta / novads

Apes novads

Pasta indekss

LV - 4337

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Auces novada pašvaldība, 90009116331

Pasta adrese

Jelgavas iela 1

Pilsēta / novads

Auce

Pasta indekss

LV - 3708

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Babītes novada pašvaldība, 90000028870

Pasta adrese

Centra ielā 4

Pilsēta / novads

Piņķi, Babītes pagasts

Pasta indekss

LV - 2107

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Baldones novada pašvaldība, 90000031245

Pasta adrese

"""Pārupes"""

Pilsēta / novads

Baldone

Pasta indekss

LV - 2125

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Baltinavas novada pašvaldība, 90009115590

Pasta adrese

Kārsavas iela 16

Pilsēta / novads

Baltinava

Pasta indekss

LV - 4594

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Balvu novada pašvaldība, 90009115622

Pasta adrese

Bērzpils iela 1a

Pilsēta / novads

Balvi

Pasta indekss

LV - 4501

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Bauskas novada pašvaldība, 90009116223

Pasta adrese

Uzvaras ielā 1

Pilsēta / novads

Bauska, Bauskas novads

Pasta indekss

LV - 3901

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Beverīnas novada pašvaldība, 90009115285

Pasta adrese

"""Pagastmāja"", Mūrmuiža, Kauguru pagasts"

Pilsēta / novads

Beverīnas novads

Pasta indekss

LV - 4224

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Brocēnu novada pašvaldība, 90000024417

Pasta adrese

Lielcieceres iela 3

Pilsēta / novads

Brocēni

Pasta indekss

LV - 3851

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Burtnieku novada pašvaldība, 90009114148

Pasta adrese

Jāņa Vintēna ielā 7

Pilsēta / novads

Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads

Pasta indekss

LV - 4206

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Carnikavas novada pašvaldība, 90000028989

Pasta adrese

Stacijas iela 5

Pilsēta / novads

Carnikava

Pasta indekss

LV - 2163

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Cēsu novada pašvaldība, 90000031048

Pasta adrese

Bērzaines ielā 5

Pilsēta / novads

Cēsīs

Pasta indekss

LV - 4100

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Cesvaines novada pašvaldība, 90000054727

Pasta adrese

Pils ielā 1a

Pilsēta / novads

Cesvaine

Pasta indekss

LV - 4871

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Ciblas novada pašvaldība, 90000041258

Pasta adrese

c.Blonti, Blontu pagasts

Pilsēta / novads

Ciblas novads

Pasta indekss

LV - 5706

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224

Pasta adrese

Alejas ielā 4, Dagda

Pilsēta / novads

Dagdas novads

Pasta indekss

LV - 5674

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Daugavpils novada pašvaldība, 90009117568

Pasta adrese

Rīgas ielā 2

Pilsēta / novads

Daugavpils

Pasta indekss

LV - 5401

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Daugavpils pilsētas dome, 90000077325

Pasta adrese

Kr.Valdemāra ielā 1

Pilsēta / novads

Daugavpils

Pasta indekss

LV - 5400

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Dobeles novada pašvaldība, 90009115092

Pasta adrese

Brīvības iela 17

Pilsēta / novads

Dobele

Pasta indekss

LV - 3701

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Dundagas novada pašvaldība, 90009115209

Pasta adrese

Pils iela 5-1

Pilsēta / novads

Dundaga, Dundagas pagasts

Pasta indekss

LV - 3270

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Durbes novada pašvaldība, 90000063895

Pasta adrese

Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts

Pilsēta / novads

Durbes novads

Pasta indekss

LV - 3440

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Engures novada pašvaldība, 90000050759

Pasta adrese

"""Pagastmāja"""

Pilsēta / novads

Smārde

Pasta indekss

LV - 3129

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Ērgļu novada pašvaldība, 90002214379

Pasta adrese

Rīgas iela 10

Pilsēta / novads

Ērgļi

Pasta indekss

LV - 4840

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Garkalnes novada pašvaldība, 90000024313

Pasta adrese

Brīvības gatve 455

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV - 1024

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Grobiņas novada pašvaldība, 90000058625

Pasta adrese

Lielā ielā 76

Pilsēta / novads

Grobiņā, Grobiņas novadā

Pasta indekss

LV - 3430

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Gulbenes novada pašvaldība, 90009116327

Pasta adrese

Ābeļu ielā 2

Pilsēta / novads

Gulbene

Pasta indekss

LV - 4401

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Iecavas novada pašvaldība, 90000056376

Pasta adrese

Skolas ielā 4

Pilsēta / novads

Iecava

Pasta indekss

LV - 3913

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Ikšķiles novada dome, 90000013714

Pasta adrese

Strēlnieku ielā 10

Pilsēta / novads

Ikšķile

Pasta indekss

LV - 5052

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Ilūkstes novada pašvaldība, 90000078782

Pasta adrese

Brīvības ielā 7

Pilsēta / novads

Ilūkstē

Pasta indekss

LV - 5447

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Inčukalna novada pašvaldība, 90000068337

Pasta adrese

Atmodas iela 4

Pilsēta / novads

Inčukalns, Inčukalna novads

Pasta indekss

LV - 2141

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Jaunjelgavas novada pašvaldība, 90000020824

Pasta adrese

Lācplēša ielā 11

Pilsēta / novads

Jaunjelgava

Pasta indekss

LV - 5134

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Jaunpiebalgas novada pašvaldība, 90000031033

Pasta adrese

Gaujas ielā 4, Jaunpiebalga

Pilsēta / novads

Jaunpiebalgas novads

Pasta indekss

LV - 4125

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Jaunpils novada pašvaldība, 90000051932

Pasta adrese

"""Ērģelnieki"", Jaunpils, Jaunpils pagasts"

Pilsēta / novads

Jaunpils novads

Pasta indekss

LV - 3145

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Jēkabpils novada pašvaldība, 90009116789

Pasta adrese

Rīgas ielā 150a

Pilsēta / novads

Jēkabpils

Pasta indekss

LV - 5202

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, 90000024205

Pasta adrese

Brīvības iela 120

Pilsēta / novads

Jēkabpils

Pasta indekss

LV - 5201

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Jelgavas novada pašvaldība, 90009118031

Pasta adrese

Pasta ielā 37

Pilsēta / novads

Jelgavā

Pasta indekss

LV - 3001

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Jelgavas pilsētas dome, 90000042516

Pasta adrese

Lielā ielā 11

Pilsēta / novads

Jelgava

Pasta indekss

LV - 3001

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Jūrmalas pilsētas dome, 90000056357

Pasta adrese

Jomas ielā 1/5

Pilsēta / novads

Jūrmala

Pasta indekss

LV - 2015

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Kandavas novada pašvaldība, 90000050886

Pasta adrese

Dārza ielā 6, Kandava

Pilsēta / novads

Kandavas novads

Pasta indekss

LV - 3120

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Kārsavas novada pašvaldība, 90000017398

Pasta adrese

Vienības ielā 53

Pilsēta / novads

Kārsava

Pasta indekss

LV - 5717

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Ķeguma novada pašvaldība, 90000013682

Pasta adrese

Lāčplēša ielā 1

Pilsēta / novads

Ķegums

Pasta indekss

LV - 5020

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Ķekavas novada pašvaldība, 90000048491

Pasta adrese

Gaismas ielā 19, k-9

Pilsēta / novads

Ķekava

Pasta indekss

LV - 2123

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Kocēnu novada pašvaldība, 90009114171

Pasta adrese

Alejas iela 8, Kocēni

Pilsēta / novads

Kocēnu novads

Pasta indekss

LV - 4220

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Kokneses novada pašvaldība, 90000043494

Pasta adrese

Melioratoru ielā 1

Pilsēta / novads

Koknesē, Koknese novads

Pasta indekss

LV - 5113

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Krāslavas novada pašvaldība, 90001267487

Pasta adrese

Rīgas ielā 51

Pilsēta / novads

Krāslava

Pasta indekss

LV - 5601

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Krimuldas novada pašvaldība, 90000068799

Pasta adrese

Parka ielā 1

Pilsēta / novads

Ragana

Pasta indekss

LV - 2144

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Krustpils novada pašvaldība, 90009118116

Pasta adrese

Rīgas iela 150a

Pilsēta / novads

Jēkabpils

Pasta indekss

LV - 5202

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Kuldīgas novada pašvaldība, 90000035590

Pasta adrese

Baznīcas ielā 1

Pilsēta / novads

Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Pasta indekss

LV - 3301

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Lielvārdes novada pašvaldība, 90000024489

Pasta adrese

Raiņa iela 11a

Pilsēta / novads

Lielvārde

Pasta indekss

LV - 5070

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Liepājas pilsētas dome, 90000063185

Pasta adrese

Rožu ielā 6

Pilsēta / novads

Liepāja

Pasta indekss

LV - 3401

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Līgatnes novada pašvaldība, 90000057333

Pasta adrese

Spriņģu iela 4

Pilsēta / novads

Līgatne, Līgatnes novads

Pasta indekss

LV - 4110

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Limbažu novada pašvaldība, 90009114631

Pasta adrese

Rīgas ielā 16

Pilsēta / novads

Limbaži

Pasta indekss

LV - 4001

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Līvānu novada pašvaldība, 90000065595

Pasta adrese

Rīgas ielā 77

Pilsēta / novads

Līvāni, Līvānu novads

Pasta indekss

LV - 5316

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Lubānas novada pašvaldība, 90000054159

Pasta adrese

Tilta iela 11

Pilsēta / novads

Lubānā, Lubānas novadā

Pasta indekss

LV - 4830

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Ludzas novada pašvaldība, 90000017453

Pasta adrese

Raiņa ielā 16 A, Ludza

Pilsēta / novads

Ludzas novads

Pasta indekss

LV - 5701

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Madonas novada pašvaldība, 90000054572

Pasta adrese

Saieta laukums 1

Pilsēta / novads

Madonā

Pasta indekss

LV - 4801

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Mālpils novada pašvaldība, 90000048398

Pasta adrese

Nākotnes ielā 1

Pilsēta / novads

Mālpils

Pasta indekss

LV - 2152

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Mārupes novada pašvaldība, 90000012827

Pasta adrese

Daugavas ielā 29

Pilsēta / novads

Mārupe

Pasta indekss

LV - 2167

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Mazsalacas novada pašvaldība, 90009114167

Pasta adrese

Pērnavas ielā 4

Pilsēta / novads

Mazsalaca

Pasta indekss

LV - 4215

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Mērsraga novada pašvaldība, 90009477521

Pasta adrese

Lielā iela 35

Pilsēta / novads

Mērsrags

Pasta indekss

LV - 3284

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Naukšēnu novada pašvaldība, 90009115247

Pasta adrese

Pagasta nams

Pilsēta / novads

Naukšēni

Pasta indekss

LV - 4244

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Neretas novada pašvaldība, 90009116384

Pasta adrese

Rīgas ielā 1, Nereta

Pilsēta / novads

Neretas novads

Pasta indekss

LV - 5118

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Nīcas novada pašvaldība, 90000031531

Pasta adrese

Bārtas ielā 6, Nīca

Pilsēta / novads

Nīcas novads

Pasta indekss

LV - 3473

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Ogres novada pašvaldība, 90000024455

Pasta adrese

Brīvības ielā 33

Pilsēta / novads

Ogre

Pasta indekss

LV - 5001

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Olaines novada pašvaldība, 90000024332

Pasta adrese

Zemgales ielā 33

Pilsēta / novads

Olaine

Pasta indekss

LV - 2114

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Ozolnieku novada pašvaldība, 90001623310

Pasta adrese

Stadiona iela 10

Pilsēta / novads

Ozolnieki, Ozolnieku novadā

Pasta indekss

LV - 3018

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Pārgaujas novada pašvaldība, 90009116276

Pasta adrese

"""Iktes"""

Pilsēta / novads

Stalbe, Stalbes pagasts

Pasta indekss

LV - 4151

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Pāvilostas novada pašvaldība, 90000059438

Pasta adrese

Dzintaru ielā 73

Pilsēta / novads

Pāvilosta

Pasta indekss

LV - 3466

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Pļaviņu novada pašvaldība, 90000043649

Pasta adrese

Dzelzceļa ielā 11

Pilsēta / novads

Pļaviņas

Pasta indekss

LV - 5120

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Preiļu novada dome, 90000065720

Pasta adrese

Raiņa bulvārī 19

Pilsēta / novads

Preiļi

Pasta indekss

LV - 5301

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Priekules novada pašvaldība, 90000031601

Pasta adrese

Saules 1

Pilsēta / novads

Priekule

Pasta indekss

LV - 3434

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Priekuļu novada pašvaldība, 90000057511

Pasta adrese

Cēsu prospektā 5

Pilsēta / novads

Priekuļi, Priekuļu novads

Pasta indekss

LV - 4126

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Raunas novada pašvaldība, 90000057973

Pasta adrese

Vidzemes iela 2, Rauna

Pilsēta / novads

Raunas novads

Pasta indekss

LV - 4131

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Rēzeknes novada pašvaldība, 90009112679

Pasta adrese

Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne

Pilsēta / novads

Rēzeknes novads

Pasta indekss

LV - 4601

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Rēzeknes pilsētas dome, 90000025465

Pasta adrese

Atbrīvošanas alejā 93

Pilsēta / novads

Rēzekne

Pasta indekss

LV - 4601

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Riebiņu novada pašvaldība, 90001882087

Pasta adrese

Saules 8

Pilsēta / novads

Riebiņi

Pasta indekss

LV - 5326

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Rīgas pilsētas dome, 90000064250

Pasta adrese

Rātslaukums 1

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV - 1539

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Rojas novada pašvaldība, 90002644930

Pasta adrese

Zvejnieku ielā 3, Rojas pagasts

Pilsēta / novads

Rojas novads

Pasta indekss

LV - 3264

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Ropažu novada pašvaldība, 90000029039

Pasta adrese

Sporta ielā 1

Pilsēta / novads

Ropaži

Pasta indekss

LV - 2135

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Rucavas novada pašvaldība, 90000059230

Pasta adrese

"""Pagastmāja"", Rucava"

Pilsēta / novads

Rucavas novads

Pasta indekss

LV - 3477

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Rugāju novada pašvaldība, 90009116736

Pasta adrese

Kurmenes ielā 48

Pilsēta / novads

Rugāji

Pasta indekss

LV - 4570

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Rūjienas novada pašvaldība, 90009115162

Pasta adrese

Raiņa ielā 3

Pilsēta / novads

Rūjiena

Pasta indekss

LV - 4240

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Rundāles novada pašvaldība, 90009112819

Pasta adrese

Pilsrundāle 1

Pilsēta / novads

Pilsrundāle

Pasta indekss

LV - 3921

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Salacgrīvas novada pašvaldība, 90000059796

Pasta adrese

Smilšu ielā 9

Pilsēta / novads

Salacgrīva

Pasta indekss

LV - 4033

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Salas novada pašvaldība, 90000045372

Pasta adrese

Susējas iela 9

Pilsēta / novads

Sala

Pasta indekss

LV - 5230

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Salaspils novada pašvaldība, 90000024008

Pasta adrese

Līvzemes ielā 8

Pilsēta / novads

Salaspils

Pasta indekss

LV - 2169

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Saldus novada pašvaldība, 90009114646

Pasta adrese

Striķu ielā 3, Saldus

Pilsēta / novads

Saldus novads

Pasta indekss

LV - 3800

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Saulkrastu novada pašvaldība, 90000068680

Pasta adrese

Raiņa iela 8

Pilsēta / novads

Saulkrasti

Pasta indekss

LV - 2160

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Sējas novada pašvaldība, 90000032857

Pasta adrese

"""Jēņi"""

Pilsēta / novads

Murjāņi

Pasta indekss

LV - 2142

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Siguldas novada pašvaldība, 90000048152

Pasta adrese

Pils ielā 16

Pilsēta / novads

Sigulda

Pasta indekss

LV - 2150

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Skrīveru novada pašvaldība, 90000074704

Pasta adrese

Daugavas ielā 59

Pilsēta / novads

Skrīveri

Pasta indekss

LV - 5125

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Skrundas novada pašvaldība, 90000015912

Pasta adrese

Raiņa ielā 11

Pilsēta / novads

Skrunda

Pasta indekss

LV - 3326

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Smiltenes novada pašvaldība, 90009067337

Pasta adrese

Dārza ielā 3, Smiltene

Pilsēta / novads

Smiltenes novads

Pasta indekss

LV - 4729

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Stopiņu novada pašvaldība, 90000067986

Pasta adrese

Institūta ielā 1

Pilsēta / novads

Ulbroka

Pasta indekss

LV - 2130

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Strenču novada pašvaldība, 90009116346

Pasta adrese

Valkas ielā 16

Pilsēta / novads

Strenči

Pasta indekss

LV - 4730

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Talsu novada pašvaldība, 90009113532

Pasta adrese

Kareivju ielā 7

Pilsēta / novads

Talsi

Pasta indekss

LV - 3201

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Tērvetes novada pašvaldība, 90001465562

Pasta adrese

"""Zelmeņos"" Tērvetes pagasts"

Pilsēta / novads

Tērvetes novads

Pasta indekss

LV - 3730

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Tukuma novada pašvaldība, 90000050975

Pasta adrese

Talsu iela 4

Pilsēta / novads

Tukums

Pasta indekss

LV - 3101

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Vaiņodes novada pašvaldība, 90000059071

Pasta adrese

Raiņa iela 23a, Vaiņode

Pilsēta / novads

Vaiņodes novads

Pasta indekss

LV - 3435

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Valkas novada pašvaldība, 90009114839

Pasta adrese

Semināra ielā 9

Pilsēta / novads

Valka

Pasta indekss

LV - 4701

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Valmieras pilsētas pašvaldība, 90000043403

Pasta adrese

Lāčplēša ielā 2

Pilsēta / novads

Valmiera

Pasta indekss

LV - 4201

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Varakļānu novada pašvaldība, 90000054750

Pasta adrese

Rīgas ielā 13

Pilsēta / novads

Varakļāni

Pasta indekss

LV - 4838

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Vārkavas novada pašvaldība, 90000065434

Pasta adrese

Skolas iela 5, Vecvārkava

Pilsēta / novads

Vārkavas novads

Pasta indekss

LV - 5335

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Vecpiebalgas novada pašvaldība, 90000057259

Pasta adrese

Alauksta ielā 4

Pilsēta / novads

Vecpiebalga

Pasta indekss

LV - 4122

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Vecumnieku novada Dome, 90009115957

Pasta adrese

Rīgas ielā 29, Vecumnieki

Pilsēta / novads

Vecumnieku novads

Pasta indekss

LV - 3933

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Ventspils novada pašvaldība, 90000052035

Pasta adrese

Skolas ielā 4

Pilsēta / novads

Ventspils

Pasta indekss

LV - 3601

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Ventspils pilsētas dome, 90000051970

Pasta adrese

Jūras ielā 36

Pilsēta / novads

Ventspils

Pasta indekss

LV - 3600

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Viesītes novada pašvaldība, 90000045353

Pasta adrese

Brīvības iela 10

Pilsēta / novads

Viesīte

Pasta indekss

LV - 5237

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Viļakas novada pašvaldība, 90009115618

Pasta adrese

Abrenes iela 26

Pilsēta / novads

Viļaka

Pasta indekss

LV - 4583

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Viļānu novada pašvaldība, 90009114114

Pasta adrese

Kultūras laukums 1a, Viļāni

Pilsēta / novads

Viļānu novads

Pasta indekss

LV - 4650

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Zilupes novada pašvaldība, 90000017383

Pasta adrese

Raiņa ielā 13

Pilsēta / novads

Zilupe

Pasta indekss

LV - 5751

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Aizsardzības ministrija, 90000022632

Pasta adrese

Kr.Valdemāra ielā 10/12

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV – 1473

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Ārlietu ministrija, 90000069065

Pasta adrese

K.Valdemāra iela 3

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV - 1395

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Ekonomikas ministrija, 90000086008

Pasta adrese

Brīvības iela 55

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV - 1519

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Finanšu ministrija, 90000014724

Pasta adrese

Smilšu iela 1

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV - 1919

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Izglītības un zinātnes ministrija, 90000022399

Pasta adrese

Vaļņu iela 2

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV - 1050

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Kultūras ministrijā, 90000042963

Pasta adrese

K.Valdemāra iela 11-a

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV - 1364

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Labklājības ministrija, 90000022064

Pasta adrese

Skolas iela 28

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV - 1331

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Satiksmes ministrija, 90000088687

Pasta adrese

Gogoļa iela 3

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV - 1743

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Tieslietu ministrija, 90000070045

Pasta adrese

Brīvības bulvāris 36

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV - 1536

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Iekšlietu ministrija, 90000282046

Pasta adrese

Čiekurkalna 1.līnija 1 korp.2

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV - 1026

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 90000028508

Pasta adrese

Peldu iela 25

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV - 1494

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Veselības ministrija, 90001474921

Pasta adrese

Brīvības iela 72

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV - 1011

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Zemkopības ministrija, 90000064161

Pasta adrese

Republikas laukums 2

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV - 1981

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija, 90001049028

Pasta adrese

Kungu 1

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV - 1050

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Tiesībsarga birojs, 90000055101

Pasta adrese

Baznīcas 25

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV - 1010

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Latvijas Republikas Valsts kontrole, 90000031917

Pasta adrese

Skanstes iela 50

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV - 1013

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Latvijas Republikas Prokuratūra, 90000022859

Pasta adrese

Kalpaka bulvāris 6

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV - 1801

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, 90001427791

Pasta adrese

Brīvības iela 104 k-2

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV - 1001

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Latvijas Republikas Saeima, 90000028300

Pasta adrese

Jēkaba ielā 11

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV - 1811

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Latvijas Valsts prezidenta kanceleja, 90000038578

Pasta adrese

Rātslaukums 7

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV - 1900

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Valsts kanceleja, 90000055313

Pasta adrese

Brīvības bulvāris 36

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV - 1536

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Latvijas Republikas Satversmes aizsardzības birojs, 90000776612

Pasta adrese

Miera 85a

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV - 1013

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Centrālā vēlešanu komisija, 90000028391

Pasta adrese

Smilšu iela 4

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV - 1050

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, 90000081852

Pasta adrese

Doma laukums 8A

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV - 1939

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Latvijas banka, 90000158236

Pasta adrese

K.Valdemāra 2a

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV - 1050

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Pārresoru koordinācijas centrs, 90009682011

Pasta adrese

Brīvības bulvāris 36

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV - 1520

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

UNESCO Nacionālā komisija, 90000089305

Pasta adrese

Pils laukums 4 – 206

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV - 1050

Valsts

Latvija

Avots: pvs.iub.gov.lv