Sludinājums: Fiksēto telefonu sakaru nodrošināšana VSAA struktūrvienībām

Publicēts
19.02.2016
19.02.2016
Pasūtītājs
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (90001669496)
Termiņš
01.03.2016
Pilsēta
Kontaktpersona
67038710
E-pasts
Sludinājums
www.vsaa.lv/lv/iepirkumi/iepirkumi-...
Tālrunis
67143825

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Publicēšanas datums: 19/02/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, 90001669496

Pasta adrese

Lāčplēša iela 70a

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1011

Valsts

Latvija

Kontaktpersona(-as)

Informācijas tehnoloģiju departamenta Tehniskās atbalsta daļas vadītājs Uldis Cīrulis

Tālruņa numurs

67038710

Faksa numurs

67143825

E-pasta adrese

uldis.cirulis@vsaa.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vsaa.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.vsaa.lv/lv/iepirkumi/iepirkumi-2016/iepirkumi-publisko-iepirkumu-likuma-8-panta-kartiba

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:

image
image

Iepirkuma dokumentus var saņemt

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

Piedāvājumi jāiesniedz

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II iedaļa. Līguma priekšmets

II.1 ) Iepirkuma līguma nosaukums

Fiksēto telefonu sakaru nodrošināšana VSAA struktūrvienībām

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

VSAA struktūrvienības visā Latvijas Republikas teritorijā.

II.3 ) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Fiksēto telefonu sakaru nodrošināšana VSAA struktūrvienībām saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām.

II.4 ) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
64211000-8

II.5 ) Iepirkums ir sadalīts daļās

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

image
image
imageTikai vienu daļu
imageVienu vai vairākām daļām
imageVisām daļām

II.6 ) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  13 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2016/20

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 01/03/2016 (dd/mm/gggg)    Darba laiks plkst. 8:30 - 17:00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 01/03/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 11:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 

Vieta: 

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Iepirkuma dokumentācija pieejama pasūtītāja interneta vietnē: http://www.vsaa.lv/lv/iepirkumi/iepirkumi-2016/iepirkumi-publisko-iepirkumu-likuma-8-panta-kartiba

PIELIKUMS A

Papildus adreses un kontakpersonas

II. Adrese, kur jāiesniedz piedāvājumi

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, 90001669496

Pasta adrese

209a. kab., Fridriķa iela 9

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1019

Valsts

Latvija

Kontaktpersona (as)

Informācijas tehnoloģiju departamenta Tehniskās atbalsta daļas vadītājs Uldis Cīrulis

Tālruņa numurs

67038710

Faksa numurs

67143825

E-pasts

uldis.cirulis@vsaa.lv

Interneta adreses (-es)(ja nepieciešams)

Vispārējā adrese (URL): http://www.vsaa.lv

Avots: pvs.iub.gov.lv