Sludinājums: Vizītkaršu lietotnes izstrāde

Publicēts
04.12.2015
04.12.2015
Pasūtītājs
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (90001739473)
Termiņš
15.12.2015
Pilsēta
Kontaktpersona
Dainis Gipters
E-pasts
Sludinājums
www.liaa.gov.lv/lv/par-liaa/publisk...
Tālrunis
67039400

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 04/12/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, 90001739473
Pasta adrese: Pērses iela 2
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1442 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Dainis Gipters Tālruņa numurs: 67039400
E-pasts: liaa@liaa.gov.lv Faksa numurs: 67039401
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.liaa.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.liaa.gov.lv/lv/par-liaa/publiskie-iepirkumi/tekosie-iepirkumi
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Vizītkaršu lietotnes izstrāde

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Pērses iela 2, Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Izveidot klientu kontaktu datu bāzi, kas ietver vizītkaršu ievadi, lietojot mobilo aplikāciju un automātisko datu transportēšanu LIAA iekšējā CRM datu bāzē

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
72262000-9

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             28/12/2015(dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LIAA 2015/128 ERAF

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 15/12/2015 (dd/mm/gggg)        Darba laiks 08:30-17:00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 15/12/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 12:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 
Vieta:  

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. ERAF, Finansējums līgumam tiek piešķirts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Nozaru nacionālie stendi starptautiskajās izstādēs ārvalstīs un eksporta konsultācijas” (projekta identifikācijas numurs 2DP/2.3.1.1.2./10/IPIA/LIAA/001), kas apstiprināts ar Ekonomikas ministrijas 2010.gada 8.decembra lēmumu Nr.1-6.9-1 un īstenots saskaņā ar 2010.gada 29.decembra noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu darbības programmas „Uzņēmējdarbības un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.aktivitātes Ārējo tirgu apgūšana” 2.3.1.1.2.apakšaktvitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana” ietvaros.

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

Avots: pvs.iub.gov.lv