Rezultāts: Specializētas attēlu un personas biometrisko datu digitalizācijas iekārtas iegāde

Publicēts
22.12.2015
22.12.2015
Pasūtītājs
VAS "Latvijas Jūras administrācija" (40003022705)
Uzvarētājs
SIA SQUALIO (40103853272)
Summa
11 310,00 EUR
Sludinājums
www.lja.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 22/12/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: VAS "Latvijas Jūras administrācija", 40003022705
Pasta adrese: Trijādības iela 5
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1048 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: M.Balodis Tālruņa numurs: 67062101
E-pasta adrese: lja@lja.lv Faksa numurs: 67860082
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lja.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.lja.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: Jūrlietu pārvalde
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Specializētas attēlu un personas biometrisko datu digitalizācijas iekārtas iegāde

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Specializētas attēlu un personas biometrisko datu digitalizācijas iekārtas iegāde

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
30210000-4 48900000-7

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

11310 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

JA 2015/10/MIE

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Specializētas attēlu un personas biometrisko datu digitalizācijas iekārtas iegāde
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
15/12/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA SQUALIO, 40103853272

Pasta adrese: Elizabetes iela 75

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV1050

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 67509900

Faksa numurs: 67509906

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 11310    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 11310    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv