Rezultāts: Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas (RD VIS) apakšsistēmas Rīgas domes Lietvedības informācijas sistēmas (RDLIS) papildinājumu izstrāde

Publicēts
08.12.2015
08.12.2015
Pasūtītājs
Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs (90000064250)
Uzvarētājs
AS „Exigen Services Latvia” (40003275598)
Summa
10 340,00 EUR
Sludinājums
https://www.eriga.lv/servicestarter...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 08/12/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs, 90000064250
Pasta adrese: Brīvības iela 49/53
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1010 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Ieva Rudzīte Tālruņa numurs: +371 67105780
E-pasta adrese: ieva.rudzite@riga.lv Faksa numurs: +371 67037023
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.riga.lv
Pircēja profila adrese (URL): https://www.eriga.lv/servicestarter.ashx?sid=TENDER

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas (RD VIS) apakšsistēmas Rīgas domes Lietvedības informācijas sistēmas (RDLIS) papildinājumu izstrāde

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 7
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


10340.00

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
72200000-7

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

10340 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RDITC 2015/032

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas (RD VIS) apakšsistēmas Rīgas domes Lietvedības informācijas sistēmas (RDLIS) papildinājumu izstrāde
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
04/11/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: AS „Exigen Services Latvia”, 40003275598

Pasta adrese: Jāņa Daliņa iela 15

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1013

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 67067777

Faksa numurs: 67381218

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 10340    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 10340    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv