Sludinājums: Notekūdeņu testēšanas reaģentu iegāde

Publicēts
03.02.2015
03.02.2015
Pasūtītājs
VIDES, BIOENERĢĒTIKAS UN BIOTEHNOLOĢIJAS KOMPETENCES CENTRS SIA (40103309250)
Termiņš
17.02.2015
Tālrunis
27807882

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 03/02/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): VIDES, BIOENERĢĒTIKAS UN BIOTEHNOLOĢIJAS KOMPETENCES CENTRS SIA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40103309250

Adrese: Aizkraukles iela 21, Rīga (339.k.), Latvija, 1006

Tālruņa numurs(-i): 27807882
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Sekretāre- lietvede Gita Ķīķere, 27807882, gita@vbbkc.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Notekūdeņu testēšanas reaģentu iegāde
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Rīga
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30/03/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 1300 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 17/02/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Aizkraukles iela 21 ( FEI) 339.k.; Rīga, LV-1006
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LATVIJAS INVESTĪCIJU UN ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Kompetences centri
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 393521__0_IPATestsanasreagentuiegadeFEB21511.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv