Sludinājums: Latvijas Interneta un Latvijas Telekomunikācijas asociāciju biedru un partneru darbinieku vispārīgo iemaņu pilnveides apmācību programma un profesionālo iemaņu pilnveides apmācību programma 2015-02: Inženierzinātnes un tehnoloģijas, Transporta pakalpojumi, Ražošanas inženierzinības un vadība, Datorika

Publicēts
25.02.2015
25.02.2015
Pasūtītājs
Biedrība "Latvijas Interneta asociācija" (40008053557)
Termiņš
11.03.2015
Tālrunis
+371 67281312

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 25/02/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Biedrība "Latvijas Interneta asociācija"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40008053557

Adrese: Brīvības gatve 214m-206, Rīga, Latvija, LV-1039

Tālruņa numurs(-i): +371 67281312
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Ilze Simakova, 67374113, ilze@demarsch.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Latvijas Interneta un Latvijas Telekomunikācijas asociāciju biedru un partneru darbinieku vispārīgo iemaņu pilnveides apmācību programma un profesionālo iemaņu pilnveides apmācību programma 2015-02: Inženierzinātnes un tehnoloģijas, Transporta pakalpojumi, Ražošanas inženierzinības un vadība, Datorika
3. Līguma veids: Pakalpojumi
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Eiropa
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 01/06/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 212000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 11/03/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Miera iela 36b-3. stāvs, Rīga
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām
9. Cita informācija (ja nepieciešams): 1) Iesniegt piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopā vai atsevišķi par noteiktu sadaļu 2) Paredzamais līguma izpildes termiņš var tikt pagarināts.
10. Pievienotie dokumenti 396004__0_2152LIAIepirkumaprieksmetaapraksts.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv