Grozījumi: „Elektronikas un datorzinātņu institūta korpusa „A” 2.stāva auditorijas aprīkojuma, zinātnisko darbinieku darbavietu aprīkojuma un Testbed tīkla adapteru piegāde” projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/ VIAA/006) aktivitāšu ietvaros

Publicēts
22.11.2013
22.11.2013
Pasūtītājs
Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona "Elektronikas un datorzinātņu institūts" (90002135242)
Termiņš
skat. paziņojumu
Virs ES sliekšņa

PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM, IEPIRKUMA PROCEDŪRAS IZBEIGŠANU VAI PĀRTRAUKŠANU

Publicēšanas datums: 22/11/2013

I IEDAĻA: PASŪTĪTĀJS

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)


Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona "Elektronikas un datorzinātņu institūts", 90002135242


Pasta adrese: Dzērbenes iela 14


Pilsēta/Novads: Rīga


Pasta indekss: LV-1006

Valsts: Latvija

Kontaktpunkts (-i): Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona "Elektronikas un datorzinātņu institūts", edi


Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Ieva Tentere, Viktors Harlinskis, Ieva Meirāne

Tālruņa numurs: 67558233, 67558255, 67558258

E-pasta adrese: iepirkumi@edi.lv


Faksa numurs: 67555337

Interneta adreses
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.edi.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.edi.lv/lv/pazinojumi/iepirkumi

II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Apraksts

II.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums: „Elektronikas un datorzinātņu institūta korpusa „A” 2.stāva auditorijas aprīkojuma, zinātnisko darbinieku darbavietu aprīkojuma un Testbed tīkla adapteru piegāde” projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/ VIAA/006) aktivitāšu ietvaros
II.1.2) Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts: „Elektronikas un datorzinātņu institūta korpusa „A” 2.stāva auditorijas aprīkojuma, zinātnisko darbinieku darbavietu aprīkojuma un Testbed tīkla adapteru piegāde” projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/ VIAA/006) aktivitāšu ietvaros
II.1.3) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods
  Galvenā vārdnīca Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
Galvenais kods  31640000-4
Papildu kods (-i) 30195200-4
39150000-8
39180000-7
 
 

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids


III.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu
Atklāta
Slēgta

Paātrināta slēgta

Sarunu procedūra
Paātrināta sarunu procedūra
Konkursa dialogs

Metu konkurss

Sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (B daļas pakalpojumi)
III.2. Administratīvā informācija


III.2.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs: EDI 2013/8

III.2.2) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)
Paziņojuma reģistrācijas numurs un publicēšanas datums OV: 2013/S 193-332305 04/10/2013 (dd/mm/gggg)

Paziņojuma publicēšanas datums IUB mājaslapā: 01/10/2013 (dd/mm/gggg)


III.2.3) Sākotnējā paziņojuma nosūtīšanas datums:
01/10/2013 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA


IV.1. Paziņojuma saturs

Iepirkuma procedūras izbeigšana vai pārtraukšana Labojums Papildinājums

IV.2. Informācija par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu (attiecīgā gadījumā atzīmējiet tik lodziņus, cik nepieciešams)

Iepirkuma procedūra tika pārtraukta.

Iepirkuma procedūra tika izbeigta.

Dinamiskā iepirkumu sistēma netika izveidota.

Paziņojums par līgumu vai paziņojums par metu konkursu varētu tikt publicēts atkārtoti.IV.3. Informācija par to, kādēļ un kur veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)


IV.3.1) Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijāPaziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijaiAbi iemesliIV.3.2) Sākotnējā paziņojumāIepirkuma procedūras dokumentos
(sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)Abos
(sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)IV.3.3) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojuma tekstā

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.3

Šī teksta vietā: „Zinātnisko darbinieku darbavietu aprīkojuma (laboratorijas mēbeles) piegāde”

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Finasējums ir mazāks par piedāvājuma summuIV.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):


IV.5. šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par līgumu

Avots: pvs.iub.gov.lv