Grozījumi: „Elektronikas un datorzinātņu institūta korpusa „A” 2.stāva auditorijas aprīkojuma, zinātnisko darbinieku darbavietu aprīkojuma un Testbed tīkla adapteru piegāde” projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/ VIAA/006) aktivitāšu ietvaros

Publicēts
22.11.2013
22.11.2013
Pasūtītājs
Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona "Elektronikas un datorzinātņu institūts" (90002135242)
Termiņš
skat. paziņojumu
Avots
http://pvs.iub.gov.lv/show/340714...