Rezultāts: Drukas pakalpojumi muzeja iespieddarbu publicēšanai

Publicēts
14.09.2018
14.09.2018
Pasūtītājs
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs (90000076673)
Uzvarētājs
„Dardedze hologrāfija” SIA (40003270251), „Zemgus LB” SIA (40003516972)
Summa
8 114,00 EUR
Sludinājums
lnvm.lv/?cat=15...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 14/09/2018

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 90000076673

Pasta adrese

Lācplēša iela 106

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1003

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV006

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Maija Dziesma

Tālruņa numurs

+371 67223004

Faksa numurs

-

E-pasta adrese

muzejs@lnvm.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://lnvm.lv/

Pircēja profila adrese (URL): http://lnvm.lv/?cat=15

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Drukas pakalpojumi muzeja iespieddarbu publicēšanai

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Lāčplēša iela 106, Rīga, LV- 1003

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Grāmatas „Latvijas valsts dibinātāji“ iespiešana un Latvijas muzeju kopizstādes “Latvijas gadsimts” reklāmas materiālu iespieddarbi

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās CPV kods Papildu kodi
79800000-2

II.5. Sadalījums daļās

image
image

II.6. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

8114 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNVM 2018/3

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Grāmatas “Latvijas valsts dibinātāji” iespiešana

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

13/09/2018 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

3

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

3

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

„Dardedze hologrāfija” SIA, 40003270251

Pasta adrese

Mazā Rencēnu iela 12

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV – 1073

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67076700

Faksa numurs

-

E-pasts

dh@dardedze.lv

NUTS kods

LV006

Vispārējā interneta adrese:

http://www.dardedze.lv

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 6880    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 6880    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Iespieddarbi Latvijas muzeju kopizstādes “Latvijas gadsimts” reklāmas materiāliem

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

11/09/2018 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

5

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

5

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

„Zemgus LB” SIA, 40003516972

Pasta adrese

Brīvības gatve 401

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1024

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67808608

Faksa numurs

-

E-pasts

zemgus@zemgus.lv

NUTS kods

LV006

Vispārējā interneta adrese:

http://zemgus.lv

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1234    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1234    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv