Sludinājums: Reprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde – pildspalvas, USB atmiņas karte, papīra maisiņi, krūzītes

Publicēts
29.01.2018
29.01.2018
Pasūtītājs
Aizkraukles rajona partnerība (40008066852)
Termiņš
13.02.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 29/01/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Aizkraukles rajona partnerība

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40008066852

Adrese

Lāčplēša iela 1 - 52 kab., Aizkraukle, Latvija, LV5101

Tālruņa numurs(-i)

29487108

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Alda Paura, administratīvā vadītāja, 29487108, alda.paura@aizkrauklespartneriba.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Reprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde - pildspalvas, USB atmiņas karte, papīra maisiņi, krūzītes

3. Līguma veids

Pakalpojumi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Aizkraukle, Lāčplēša iela 1 -37 kab.

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

20/04/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

1800 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

13/02/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:30
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Aizkraukle, Lāčplēša iela 1 - 37 kab. vai parakstītu ar elektronisko parakstu uz e-pastu: alda.paura@aizkrauklespartneriba.lv

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests - fonds Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Apakšpasākuma 19.4. “Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana”

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv