Sludinājums: Biedrības „Jūrkante” avīzes sagatavošana, izdošana un izplatīšana

Publicēts
28.12.2017
28.12.2017
Pasūtītājs
Biedrība "Jūrkante" (40008129217)
Termiņš
15.01.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 28/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Biedrība "Jūrkante"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40008129217

Adrese

Parka iela 16, Ainaži, Salacgrīvas nov., Latvija, LV-4033

Tālruņa numurs(-i)

29427095

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Koordinatore Dzintra Eizenberga, tālr. 64071985, dzintra.eizenberga@salacgriuva.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Biedrības „Jūrkante” avīzes sagatavošana, izdošana un izplatīšana

3. Līguma veids

Pakalpojumi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Biedrības "Jūrkante" darbības teritorija (Pāles pagasts, Viļķenes pagasts, Ainažu pilsēta un pagasts, Salacgrīvas pilsēta un pagasts, Liepupes pagasts un Skultes pagasts)

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/12/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

6000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

15/01/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Smilšu ielā 9 – 110 kab., Salacgrīvā, Salacgrīvas novads, LV -4033

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LEADER

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.4. „Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta “Biedrība “Jūrkante” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020. gadam ieviešana” ietvaros

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv