Sludinājums: Poligrāfijas un digitālās drukas pakalpojumi Madonas novada pašvaldībai

Publicēts
28.10.2016
28.10.2016
Pasūtītājs
Madonas novada pašvaldība (90000054572)
Termiņš
08.11.2016
Pilsēta
Kontaktpersona
Signe Arcimoviča
E-pasts
Sludinājums
www.madona.lv/lat/?ct=biepirkumi...
Tālrunis
29224056; 64860571

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Publicēšanas datums: 28/10/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Madonas novada pašvaldība, 90000054572

Pasta adrese

Saieta laukums 1

Pilsēta / Novads

Madona

Pasta indekss

LV 4801

Valsts

Latvija

Kontaktpersona(-as)

Signe Arcimoviča

Tālruņa numurs

29224056; 64860571

Faksa numurs

64860079

E-pasta adrese

signe.arcimovica@madona.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.madona.lv/lat/

Pircēja profila adrese (URL): http://www.madona.lv/lat/?ct=biepirkumi

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:

image
image

Iepirkuma dokumentus var saņemt

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

Piedāvājumi jāiesniedz

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II iedaļa. Līguma priekšmets

II.1 ) Iepirkuma līguma nosaukums

Poligrāfijas un digitālās drukas pakalpojumi Madonas novada pašvaldībai

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV008

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

galvenokārt Madonas pilsēta

II.3 ) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Poligrāfijas un digitālās drukas pakalpojumi Madonas novada pašvaldībai

II.4 ) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
79800000-2

II.5 ) Iepirkums ir sadalīts daļās

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

image
image
imageTikai vienu daļu
imageVienu vai vairākām daļām
imageVisām daļām

II.6 ) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  24 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

MNP 2016/43

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 08/11/2016 (dd/mm/gggg)    Darba laiks pirmdien no plkst.8:00 līdz 18:00; otrdien, trešdien un ceturtdien no plkst.8:00 līdz 17:00; piektdien no plkst.8:00 līdz 16:00. Pusdienas pārtraukums katru dienu no plkst.12:00 līdz 13:00.

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 08/11/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

08/11/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

Vieta: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, Madonas novada pašvaldības administratīvās ēkas 2.stāva zāle.

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:
 Iepirkuma 1.daļas pretendentam līguma izpildē ir jānodrošina pašvaldības informatīvā uzdevuma drukāšana uz papīra, kuram ir FSC (Forest Stewardship Council) sertifikāts vai līdzvērtīgas ilgtspējīgas un atbildīgas meža apsaimniekošanas starptautiskas sistēmas sertifikāts.

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv