Rezultāts: Izdevumu maketēšanas, tipogrāfiskās iespiešanas un rediģēšanas pakalpojumi ESF 1.1.1.2. aktivitātes “Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” projekta “Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika” Nr. 2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040 vajadzībām

Publicēts
24.07.2015
24.07.2015
Pasūtītājs
Latvijas Universitātes aģentūra "LU Filozofijas un socioloģijas institūts" (90002115918)
Uzvarētājs
Skatīt IUB sludinājumu →
Summa
1 226,00 EUR
Sludinājums
http://www.fsi.lu.lv/?sadala=69...
Avots
http://pvs.iub.gov.lv/show/414685...