Rezultāts: Mālpils novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Mālpils Vēstis” iespiešana un piegāde

Publicēts
25.05.2015
25.05.2015
Pasūtītājs
Mālpils novada dome (90000048398)
Uzvarētājs
SIA "DOBUMS" (40003650051)
Summa
3 540,00 EUR
Sludinājums
www.malpils.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 25/05/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Mālpils novada dome, 90000048398
Pasta adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils,
Pilsēta/Novads: Mālpils novads Pasta indekss: LV - 2152 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Anita Sārna Tālruņa numurs: 26490313
E-pasta adrese: anita.sarna@malpils.lv Faksa numurs: 67925342
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.malpils.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.malpils.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Mālpils novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Mālpils Vēstis" iespiešana un piegāde

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV007
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 15
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Mālpils novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Mālpils Vēstis"iespiešana un piegāde

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
79823000-9

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

3540 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

MND 2015/6

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Mālpils novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Mālpils Vēstis" iespiešana un piegāde
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
22/04/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
5
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "DOBUMS", 40003650051

Pasta adrese: Klijānu iela 3-19

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1012

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 3540    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 3540    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv