Sludinājums: Projekta publicitātes informācijas nesēju izgatavošana

Publicēts
20.11.2013
20.11.2013
Pasūtītājs
Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitates Fizikas institūts" (90002112199-4)
Termiņš
10.12.2013
Pilsēta
Kontaktpersona
Ints Zītars
E-pasts
Tālrunis
29256809, 67944700

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 20/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitates Fizikas institūts", 90002112199
Pasta adrese: Miera iela 32
Pilsēta/Novads: Salaspils Pasta indekss: LV-2169 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Ints Zītars Tālruņa numurs: 29256809, 67944700
E-pasts: Ints.Zitars@latnet.lv Faksa numurs: 67901214
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://ipul.lv/main/
Pircēja profila adrese (URL): http://ipul.lv/iepirkumi/
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: zinātne
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Projekta publicitātes informācijas nesēju izgatavošana

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV007
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Latvijas Universitātes Fizikas institūta SML ēka, Miera iela 32, Salaspils, LV-2169

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Projekta publicitātes informācijas nesēju maketēšana, izgatavošana un informatīvā stenda uzstādīšana

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
22900000-9 39154100-7

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās 28 (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LUFI 2013/14/ERAF-INFRA

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 10/12/2013 (dd/mm/gggg)        Darba laiks 9:30 - 15:30

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 10/12/2013 (dd/mm/gggg) Laiks: 12:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

10/12/2013 (dd/mm/gggg) Laiks: 12:00
Vieta:  LUFI Apspriežu zāle SML ēkas 2. stāvā, Miera ielā 32, Salaspilī

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. ERAF, Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekts „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra (VNPC) zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”, vienošanās Nr. 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Šis iepirkums tiek veikts VNPC projekta kopīgā publicitātes nodrošināšanas iepirkuma ietvaros

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

Avots: pvs.iub.gov.lv