Sludinājums: Par izdevuma par lata naudas zīmēm iespieddarbiem

Publicēts
21.11.2013
21.11.2013
Pasūtītājs
Latvijas Banka (90000158236)
Termiņš
02.12.2013
Pilsēta
Kontaktpersona
Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes vadītāja vietniece, Izdevniecības daļas vadītāja A. Raņķe
E-pasts
Tālrunis
67022428

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 21/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Latvijas Banka, 90000158236
Pasta adrese: Kr.Valdemāra iela 2a
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1050 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes vadītāja vietniece, Izdevniecības daļas vadītāja A. Raņķe Tālruņa numurs: 67022428
E-pasts: konkursi@bank.lv Faksa numurs: 67022420
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.bank.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.bank.lv
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Par izdevuma par lata naudas zīmēm iespieddarbiem

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Latvijas Bankas ēka K. Valdemāra iela 2A, Rīga.

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Izdevuma par lata naudas zīmēm (tālāk tekstā – IZDEVUMS) iespieddarbi saskaņā ar iepirkuma noteikumu (tālāk tekstā – noteikumi) 1. un 2. pielikumu.

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
22114000-2

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās 10 (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LB 2013/137

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 02/12/2013 (dd/mm/gggg)        Darba laiks Pirmdienās–ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.30 (piektdienās – no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.15)

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 02/12/2013 (dd/mm/gggg) Laiks: 12:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 
Vieta:  

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:
 pretendentam piešķirta meža apsaimniekošanas un koksnes produktu piegādes ķēdes sertifikāta (FSC, PEFC) vai jebkura cita pretendentam piešķirta līdzvērtīga ilgtspējīgas mežsaimniecības standartu apliecinoša sertifikāta kopija;

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Līguma izpildes laiks – 10 (desmit) darbadienu laikā pēc visu IZDEVUMA materiālu iesniegšanas.

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

Avots: pvs.iub.gov.lv