Rezultāts: „PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana”

Publicēts
13.01.2017
13.01.2017
Pasūtītājs
PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" (50003220021)
Uzvarētājs
AAS "BTA Baltic Insurance Company" (40103840140)
Summa
16 700,00 EUR
Sludinājums
www.slokasslimnica.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 13/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka", 50003220021

Pasta adrese

Dzirnavu iela 36/38

Pilsēta / Novads

Jūrmala

Pasta indekss

LV-2016

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Aija Kočane

Tālruņa numurs

25705577

Faksa numurs

67732482

E-pasta adrese

slokas.slimnica@inbox.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.slokasslimnica.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.slokasslimnica.lv

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

„PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana”

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Dzirnavu iela 36/38, Jūrmala

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

darbinieku veselības apdrošināšana, vienas polises cena 167EUR

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
66512200-4

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

16700 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

PSIA VSAC Sloka 2016/11

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Darbinieku un amatpersonu veselības apdrošināšana

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

13/01/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

AAS "BTA Baltic Insurance Company", 40103840140

Pasta adrese

K.Valdemāra iela 63

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

26121212

Faksa numurs

67025190

E-pasts

bta@bta.lv

Vispārējā interneta adrese:

www.bta.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 16700    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 16700    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv