Sludinājums: Darbinieku apmācība projekta “Atbalsts integrēto teritoriālo investīciju projektu atlasei Ventspilī” ietvaros

Publicēts
22.06.2016
22.06.2016
Pasūtītājs
Ventspils pilsētas dome (90000051970)
Termiņš
05.07.2016
Pilsēta
Kontaktpersona
Austris Galindoms
E-pasts
Sludinājums
www.ventspils.lv/lat/ventspils_parv...
Tālrunis
63601108

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Publicēšanas datums: 22/06/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Ventspils pilsētas dome, 90000051970

Pasta adrese

Jūras iela 36

Pilsēta / Novads

Ventspils

Pasta indekss

LV-3601

Valsts

Latvija

Kontaktpersona(-as)

Austris Galindoms

Tālruņa numurs

63601108

Faksa numurs

63601118

E-pasta adrese

austris.galindoms@ventspils.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.ventspils.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/publiskie_iepirkumi/

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:

image
image

Iepirkuma dokumentus var saņemt

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

Piedāvājumi jāiesniedz

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II iedaļa. Līguma priekšmets

II.1 ) Iepirkuma līguma nosaukums

Darbinieku apmācība projekta “Atbalsts integrēto teritoriālo investīciju projektu atlasei Ventspilī” ietvaros

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV003

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

Ventspils pilsētas dome, Jūras iela 36, Ventspils

II.3 ) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Organizēt apmācības par Publisko iepirkumu likuma piemērošanas jautājumiem ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā projekta “Atbalsts integrēto teritoriālo investīciju projektu atlasei Ventspilī” ietvaros

II.4 ) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
80570000-0

II.5 ) Iepirkums ir sadalīts daļās

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

image
image
imageTikai vienu daļu
imageVienu vai vairākām daļām
imageVisām daļām

II.6 ) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz 31/12/2016 (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VPD 2016/1/17-ERAF

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 05/07/2016 (dd/mm/gggg)    Darba laiks No 8.00-17.00. Pirmdienās līdz 18.00, piektdienās līdz 16.00. Pusdienlaiks no 12.00-13.00.

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 05/07/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 14:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

05/07/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 14:00

Vieta: Ventspils pilsētas dome, Jūras iela 36, Ventspils

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

 1. ERAF, Eiropas reģionālās attīstības fonds, Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” Eiropas Savienības 2014.–2020. gada plānošanas perioda specifiskā atbalsta mērķa 11.1.1. “Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli” finansētā projekta „Atbalsts integrēto teritoriālo investīciju projektu atlasei Ventspilī” Nr.11.1.1.0/15/TP/022 ietvaros.

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildus adreses un kontakpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv