Rezultāts: Nekustamā īpašuma un autotransporta apdrošināšana

Publicēts
14.04.2016
14.04.2016
Pasūtītājs
Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" (90000063880)
Uzvarētājs
"Baltikums Vienna Insurance Group " AAS (40003387032)
Summa
2 983,00 EUR
Sludinājums
www.vsackurzeme.gov.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 14/04/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme", 90000063880

Pasta adrese

Iļģi

Pilsēta / Novads

Grobiņas novads

Pasta indekss

LV-3430

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Ināra Griezīte

Tālruņa numurs

26693448

Faksa numurs

63491118

E-pasta adrese

inara.griezite@vsackurzeme.gov.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vsackurzeme.gov.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.vsackurzeme.gov.lv

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita: Sociālā aprūpe

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Nekustamā īpašuma un autotransporta apdrošināšana

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV003

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

VSAC "Kurzeme"filiālēs

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Nekustamā īpašuma un transportlīdzekļu apdrošināšana

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
66510000-8

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

2983 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAC "Kurzeme" 2016/6

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: VSAC "Kurzeme"filiāles "Aizvīķi" nekustamā īpašuma apdrošināšana

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

29/03/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

"Baltikums Vienna Insurance Group " AAS, 40003387032

Pasta adrese

Ūdens ielā 12-115

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1007

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67807455

Faksa numurs

67165310

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 264    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 264    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: VSAC "Kurzeme" filiāles "Iļģi" nekustamā īpašuma apdrošināšana

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

29/03/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

"Baltikums Vienna Insurance Group " AAS, 40003387032

Pasta adrese

Ūdens ielā 12-115

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1007

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67807455

Faksa numurs

67165310

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 554    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 554    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 3        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: VSAC "Kurzeme" filiāles "Veģi" nekustamā īpašuma apdrošināšana

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

29/03/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

"Baltikums Vienna Insurance Group " AAS, 40003387032

Pasta adrese

Ūdens ielā 12-115

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1007

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67807455

Faksa numurs

67165310

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 514    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 514    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 4        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: VSAC "Kurzeme" filiāles "Gudenieki"nekustamā īpašuma apdrošināšana

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

29/03/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

"Baltikums Vienna Insurance Group " AAS, 40003387032

Pasta adrese

Ūdens ielā 12-115

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1007

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67807455

Faksa numurs

67165310

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 192    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 192    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 5        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: VSAC "Kurzeme" filiāles "Liepāja nekustamā īpašuma apdrošināšana

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

29/03/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

"Baltikums Vienna Insurance Group " AAS, 40003387032

Pasta adrese

Ūdens ielā 12-115

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1007

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67807455

Faksa numurs

67165310

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 375    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 375    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 6        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: VSAC "Kurzeme"filiāļu transportlīdzekļu OCTA apdrošināšana

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

29/03/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

"Baltikums Vienna Insurance Group " AAS, 40003387032

Pasta adrese

Ūdens ielā 12-115

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1007

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67807455

Faksa numurs

67165310

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 262    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 262    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 7        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: VSAC "Kurzeme"filiāļu transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

29/03/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

"Baltikums Vienna Insurance Group " AAS, 40003387032

Pasta adrese

Ūdens ielā 12-115

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1007

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67807455

Faksa numurs

67165310

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 822    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 822    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Iepirkuma daļā Nr.5 "VSAC "Kurzeme"filiāles "Dundaga" iepirkumu procedura pabeigta bez rezultātiem, viens pretendents atteicies slēgt līgumu un nākošā pretendenta piedāvājums pārsniedz pasūtītāja plānoto summu

PIELIKUMS A

Papildus adreses un kontakpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv