Grozījumi: INVESTĪCIJU PIESAISTES MATERIĀLU IZSTRĀDE

Publicēts
29.02.2016
29.02.2016
Pasūtītājs
Kurzemes plānošanas reģions (90002183562)
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
www.kurzemesregions.lv/...
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu

Publicēšanas datums: 29/02/2016

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Kurzemes plānošanas reģions, 90002183562

Pasta adrese

Eksporta iela 12-212

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV - 1045

Valsts

Latvija

Kontaktpunkts(-i)

Kurzemes plānošanas reģions

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Baiba Kūma

Tālruņa numurs

29190998

Faksa numurs

-

E-pasta adrese

baiba.kuma@kurzemesregions.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.kurzemesregions.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.kurzemesregions.lv/

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Apraksts

II.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums

INVESTĪCIJU PIESAISTES MATERIĀLU IZSTRĀDE

II.1.2) Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts

Investīciju piesaistes pašvaldībā materiāla izstrāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju Liepājas pilsētas, Kuldīgas novada un Talsu novada pašvaldībai

II.1.3) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
79310000-0 73200000-4

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids

III.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu

imageAtklāta
imageSlēgta
imagePaātrināta slēgta
imageSarunu procedūra
imagePaātrināta sarunu procedūra
imageKonkursa dialogs
imageMetu konkurss
imageSarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu
imageLīguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (B daļas pakalpojumi)

III.2. Administratīvā informācija

III.2.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs

KPR 2015/6/NFI

III.2.2) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Paziņojuma reģistrācijas numurs un publicēšanas datums OV: (dd/mm/gggg)
Paziņojuma publicēšanas datums IUB mājaslapā: 13/07/2015 (dd/mm/gggg)

III.2.3) Sākotnējā paziņojuma nosūtīšanas datums

13/07/2015 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

IV.1. Paziņojuma saturs

imageIepirkuma procedūras izbeigšana vai pārtraukšana
imageLabojums
imagePapildinājums

IV.2. Informācija par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu (attiecīgā gadījumā atzīmējiet tik lodziņus, cik nepieciešams)

imageIepirkuma procedūra tika pārtraukta.
imageIepirkuma procedūra tika izbeigta.
imageDinamiskā iepirkumu sistēma netika izveidota.
image Paziņojums par līgumu vai paziņojums par metu konkursu varētu tikt publicēts atkārtoti.IV.3. Informācija par to, kādēļ un kur veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)

IV.3.1)

image Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijā
imagePaziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijai
imageAbi iemesli

IV.3.2)

imageSākotnējā paziņojumā
imageIepirkuma procedūras dokumentos
imageAbos (sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)

IV.3.3) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojuma tekstā

Teksta labojuma vieta:
Daļa Nr.1
Šī teksta vietā:
Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde piejūras degradēto teritoriju reģenerācijai un nepieciešamās publiskās infrastruktūras izbūvei uzņēmējdarbības attīstībai Liepājā
Jābūt:
/

Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams):
Iepirkuma komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu pieņēma lēmumu patraukt Atklāta konkursa 1.daļu. Atklāta konkursa pārtraukšanu pamato šādi objektīvi apstākļi: 1) Kurzemes plānošanas reģions Atklāta konkursa 1.daļā iepērk investīciju piesaistes materiālu Liepājas pilsētas pašvaldībai un pašvaldība līdzfinansē tā izstrādi. Pašvaldības vajadzība pēc investīciju piesaistes materiāla ir būtisks priekšnosacījumus iepirkuma procedūras veikšanai. Kurzemes plānošanas reģions saņēma Liepājas pašvaldības vēstuli, kurā tā atsauc savu dalību projektā, līdz ar to Iepirkumu komisijai nav objektīva pamata turpināt iepirkuma procedūru Atklāta konkursa 1.daļā. 2) Publisko iepirkumu likuma 56.panta septītajā daļā ir noteikts: “Ja tikai viens pretendents atbilst visām atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu noteiktajām pretendentu atlases prasībām, pasūtītājs sagatavo un ietver iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu tam, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja pasūtītājs nevar pamatot, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, tas pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru”. Ņemot vērā, ka pretendentiem izvirzītās kvalifikācijas bija diezgan augstas un izpildes termiņš pret apjomīgu darba uzdevumu nebija ar laika rezervēm, un fakts, ka piedāvājumu iesniedza tikai viens pretendents, Iepirkumu komisijai ir radījis šaubas, vai konkurence nevarēja būt lielāka, ja prasības būtu zemākas un izpildes termiņi mazāki. Ņemot vērā minētos faktus, Iepirkuma komisija nolēma pārtraukt iepirkuma procedūru Atklāta konkursa 1.daļā.

IV.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

IV.5. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

Avots: pvs.iub.gov.lv