Rezultāts: Latvijas Republikas Valsts kontroles 2015.gada un 2016.gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojumi

Publicēts
08.12.2015
08.12.2015
Pasūtītājs
Latvijas Republikas Valsts kontrole (90000031917)
Uzvarētājs
SIA "Auditorfirma Padoms" (40002056598)
Summa
3 200,00 EUR
Sludinājums
www.lrvk.gov.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 08/12/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Latvijas Republikas Valsts kontrole, 90000031917
Pasta adrese: Skanstes 50
Pilsēta/Novads: Riga Pasta indekss: LV-1013 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas vecākais konsultants Māris Zelčs Tālruņa numurs: 67087351
E-pasta adrese: lrvk@lrvk.gov.lv Faksa numurs: 67087100
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lrvk.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.lrvk.gov.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: tieslietas
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Latvijas Republikas Valsts kontroles 2015.gada un 2016.gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojumi

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 9
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Latvijas Republikas Valsts kontroles 2015.gada un 2016.gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojumi

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
79210000-9

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

3200 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LRVK 2015/9

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Līgums par Latvijas Republikas Valsts kontroles 2015.gada un 2016.gada finanšu pārskata revīziju
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
11/11/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Auditorfirma Padoms", 40002056598

Pasta adrese: "Bērzavoti k-3" 24c, Lapenieki

Pilsēta/Novads: Ķekavas novads

Pasta indekss: LV-2111

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@auditorfirmapadoms.lv

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 3200    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 3200    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv